Yabancı firma ve yatırımcıların ülkemize katkıları
.

Yabancı Firma ve Yatırımcıların Ülkemize Kattığı Parlaklıklar

Gelişmekte olan ülkelerdeki bol kültürel ve yüksek akademik becerileri olan yabancı firma ve yatırımcıların ülkemize dair tonlarca yeni fikir, maddi ve kültürel katkıda bulundukları benim açımdan çok barizdir. Sadece finansal bir katkıda kalmayıp, üstüne kültürel ve akademik bir başarı da sağlıyor. Bir ülke ne kadar içinde farklı kültürler barındırırsa akademik gelişim de bir o kadar kolaylaşır. Bu nedenle sadece maddi destek olmayıp çeşitli şekilde artıları olması büyük bir gelişim kaynağıdır. Gelelim bu sebeplerin neden katkı sağladığına ve nasıl sağladığına.

 

İlk olarak finansal katkılarından başlamak istiyorum. Yurt dışından gelen firmalar ülkemize kendi ülkelerindeki başarılı projeleri yansıtabilir. Bu başarılı projeler ülkemizin gelişme açısında büyük rol oynarlar. Bu başarılı projeler bir gündem veya küresel bir soruna çözümle bir adım ileri gitmemize yardımcı olur. Dış finansal kurumlar ülkemizin ekonomik sorunlarına bir çözüm olabilirler. Firmalar, geleceği olan işlerde ve yatırımlarda ülkemize bir destekte bulunabilirler. Gelişmeye açık fikirler ve akademik düşünceler her zaman bir ülkeyi diğerlerinden ileri bir noktada tutmuştur. Bu nedenle yabancı firmalara ve yatırımcılara büyük önem verilmelidir ve çok desteklenmelidir. Yardımlaşma açısından da yurt dışı yatırımcıları veya firmaları büyük rol alırlar. Mesela ülkemizdeki bir projenin geleceği olduğunu ve yararlı olduğunu fark ettiler. Bu konuda bize projemizi bitirmek için sponsorluk veya partnerlik teklif edebilirler. Keşfedilmeyi bekleyen, büyük fikirli yatırımcılara ülkemiz destek olursa kendi çapımızda bir gelişim olur. Başarılı projeleri düşünen ama eyleme geçemeyen insanlara ülkemiz yardımcı olursa bir ortaklık ile bu proje sonucunda ülkemiz fayda sağlamış olur. Finansal olarak devam edersek büyük firmalar ülkemiz ile bir konuda partner olursa büyük çaplı kazançlar olabilir. Ülke sermayesine, ekonomisine ve gelişimine büyük adımlar sunacağından şüphem yok çünkü bir ortaklıkta her iki tarafta kazancı ortak almış olur. Eğer çok başarılı bir projeye katkımız büyük olursa, alacağımız sonuçta çok büyük kazançlı olur. Kültürel katkılarına geçersek, dış ülkelerden gelen yatırımcı insanlar, firmalar ve iş adamları geldikleri ülkenin kültürleri ile ülkemizin farklı kültüre aşina olması, tanıması ve bu konuda bir gelişim göstermesini sağlar. Bu gelişimlerin katkıları ise: bir ülkenin nasıl bir düzeni, disiplini ve çalışması olduğunun güzel bir göstergesidir. Onları tanıyıp hangi ülke bize katkıda bulunabilir? Hangi ülke bize yenilikler sunabilir sorularını bulmamızı kolaylaştırır. Ülkelerin kültürlerini tanımamız maddi açıdan katkıyla kalmayıp multikültürel, yani çokça kültür barındıran, zengin içerikli ve daha kaliteli bir ülkeye çevirmiş olur.

 

Kısaca, yabancı firmaların ve yatırımcıların ülkemizde çalışmasına, bir ortaklık veya partnerlik olarak çalışması bize çok büyük kazançlar ve daha güzel bir gelecek vaat eder. Hem finansal açıdan hem kültürel açıdan çokça sağlıklı bir eylemdir.

(Visited 17 times, 1 visits today)