Yabancı Firmaları Ülkemizde Destekliyor muyum?

Ara sıra sokakta veya arabayla giderken Türkiye tarafından olmayan firmalar görmüşünüzdür. Ama bazı insanların bu firmalar hakkında farklı düşünceleri var.

Kültürümüzü ve Türkiye’mizi korumalıyız ama bence yabancı firmaların Türkiye’de olması Türkiye’yi daha çok geliştirebilir çünkü bazı firmalar mesela Apple farklı yerlerden gelmiştir ama bu bizim ülkeden olmadığı için reddetmek yanlıştır çünkü Apple veya diğer büyük firmaların muhteşem teknolojisi vardır ve Türkiye’ye bu teknolojilerin verilmesi biz ve bu ülkeyi iyi etkiler ve aynı zamanda Türklüğümüzü koruruz.

Kısacası farklı ülkelerden gelen firmalar Türkiye için iyi olabilir ama aynı zamanda Türklüğümüzü korumak isterim hem zaten Türkiye’yi, Türkiye yapan tek firmaları değil, kültürü sanatı ve benzeridir.

(Visited 50 times, 1 visits today)