Yabancı Firmaların Ülkemizde Çalışmasının Katkıları

Ülkemiz Türkiye, gerek tarih olarak gerek tarihi eserler olarak turistik açıdan çok zengin bir ülkedir. Hatta bu durum ülke için çok önemli bir gelir kaynağı olmakla kalmayıp ülkeyi daha popüler bir hale getirir. Yalnız bu gelir tüm ülkeyi doyurabilir mi, bizi ekonomik krizden kurtarabilir mi? Türk Lirasının değerinin gözle görülür ve inkar edilemez bir düşüşte olduğunu ve diğer ülkelerle bazı alanlarda geliştirmemiz gereken bağların olduğunu düşünürsek yabancı firmaların ya da yatırımcıların bu ülkede çalışması bizim yararımıza olucaktır.

 

Türkiye turistlerden her sene ciddi anlamda gelir elde ediyor ve bu gelirler her sene gittikçe artıyor. 2015 yılında 31 milyar 465 milyar dolar gelir elde edildi, 2016 senesinde bu oran bazı siyasi sebeplerden dolayı düşüş gösterse de 2017’de 22 milyar 107 milyon dolar  değerindeki gelir 26 milyar 283 milyon dolar değerinde gelir elde ettikten sonra bu oran düzenli olarak yükseldi. 2019 senesinde 34 milyar 520 milyon dolarlık artışla 2016 senesi ile  2019 senesi arasında 9,71 değerinde artış oranı gözlemlenmiştir. Bu oranlar her ne kadar yüksek olursa olsun ülkemizi ekonomik krizden kurtaramıyor. Her geçen gün artan dolar ve euro kurları kendi paramızın değerini düşürmekle kalmayıp bizi ekonomik bir krize sürüklüyor. Türk lirasının değeri her geçen gün düşüyorken, çoğu  yabancı ülkelerin paralarının değeri artıyor. Bu da demek oluyor ki yabancı firmaların değeri yükseliyor. Bu firma veya yatırımcıların Türkiye de çalışmasının ciddi bir tehdit oluşturmayacağından ve ülkeye zarardan çok katkısı olacağının inkar edilemez bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Eğer üzerinde çalışılırsa bu yatırımcıların ülkenin yabancı dil bilme oranını da az da olsa yükseltebilecek çalışmalar yapması olası bir durum gibi duruyor ayrıca bu firma ve yatırımcılar aracılığıyla ve destekleriyle yerli ürünlerin tanıtımını farklı ülkelerde de yapılabilir. Bunlarla birlikte başka ülkelerle daha kolay iletişime geçilebilir siyasi ve sosyal alanlarda diğer ülkelerle olan bağların güçlenmesine yardımcı olabilir. Yabancı firmaların veya yatırımcıların ülkemizde çalışmasını destekliyorum tehdit oluşturulabilecek durumların önüne geçmek adına bazı önlemler ve yapılacak çalışmalar sosyal, ekonomik, siyasi ve benzeri gibi alanlarda ülkeye kolaylık sağlayacağının ve başka ülkelerin firma yönetimini gözlemlememiz ve daha fazla yeni bakış açısı kazanmamızı sağlayacağından ve ülkeyi pozitif yönden etkileyeceğini düşünüyorum.

 

 

Ülkenin durumu göz önünde bulundurularak ve ekonomik krizi önleyebilecek küçük bir adım olduğunu ve geliştirilebilecek bağların olduğuna inanıyorum ve yabancı firmalar ve yatırımcıların para değerlerinin yükselişini göz önünde bulundurursak ülkeye zarardan çok yarar teşkil edeceğine inanıyorum ve destekliyorum.

br18

(Visited 6 times, 1 visits today)