Yabancı Paralar ve Rekabet Pazarı

Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır.  Teknik olarak belirli bir kaynak ya da değerin kullanılmasıyla uzun vadede, orta vadede ya da kısa vadede bir gelir elde etme yöntemidir. Günümüzde çoğu kişinin ilgisini çekmesi sonucunda yatırıma olan talep son yıllarda artmıştır. İnsanların yatırım talebinin artmasının en büyük sebeplerinden birisi kendi paralarına değer katmak ve mal sahibi olup ilerde bu malları daha yüksek bir meblağ tutarında değerlendirmektir. Bunlardan bazıları gayrimenkul alarak kira geliri sağlamak, bir miktar parayla altın almak ya da borsa üzerinde kağıt toplamak tümüyle yatırım yapmak olarak adlandırılabilir ve bunların hepsinin sonucunda paranın değeri artar. Ancak her işte olduğu gibi yatırımda da risk faktörü vardır.

Eğer bir yatırımda risk faktörü az ise bu yatırımda kar oranı aynı şekilde azdır. Ancak bir yatırımda risk faktörü fazla ile kar faktörü de aynı o oranda fazladır. Yani bu iki şeye doğru orantılı diyebiliriz. Yatırım yapmanın birbirinden farklı avantajları vardır. Örnek vermek gerekirse; uzun vadeli kazanç, daha fazla gelir, finansal özgürlüğe kavuşmak gibi avantajları vardır. Şu anda tüm ülkeler kalkınmalarını hızlandırmak için yabancı sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Yabancı sermaye yatırımlarının önemi özellikle gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş olan ülkelerde her yıl artarak devam etmektedir. Bunun en önemli etkenlerinden birisi yabancı sermaye yatırımlarının bu ülkelere sağladıkları istihdam oranında ki artış ve ülkelerin ekonomisinin gelişmesinde rol oynamasıdır. Bu yüzden ülkeler yabancı sermaye yatırımlarına sıcakkanlı bakmaktadır ve ülkelerinde yatırım yapmasını ister. Ayrıca bulundukları ülkelerin üretim kapasitesindeki artışa neden olurlar. Yapılan yabancı sermaye yatırımları sağladıkları istihdam oranı artışı yanında o ülkemizde olan yerli şirketler arasında bir rekabet oluşturur. Ancak yapılan bu rekabet bazen çok fazla adaletsiz olabilir ve bunun sonucunda yerli şirketlere problem teşkil edebilir. İşte bu yüzden ülkemize çok fazla yabancı sermaye yatırımı yapılmamalıdır. Bir ülkeye yabancı yatırım yapılırken o ülkenin gelişmişlik seviyesi, piyasa büyüklüğü ve ekonomik şartlarına bakar ve bunun sonucunda eğer uygunsa o ülkeye yatırım yapar ve o ülkenin ekonomisinin gelişmesinde yardımcı bir rol oynar.

 

Şimdi ise yabancı sermaye yatırımlarının verdiği dezavantajlar hakkında bahsedelim. Yapılan yatırım sonucunda ülkemizde bulunan yerli şirketler arasında ki olan rekabet bu ve bunun benzeri gibi yapılan yatırım sonucunda bozup rekabeti sonlandırabilir ve bunun sonucunda yerli şirketlere kötü sonuçlar doğurabilir. Ve kendi aralarında olan rekabet sonlanabilir. Bir ülkeye çok fazla yabancı sermaye yatırımı olması sonucunda ülke ekonomisinin kilit sektörlerini ele geçirerek ekonomide daha fazla söz sahibi olabilir hatta ve hatta ülke ekonomisi ele geçirebilir. Buda ülke ekonomisinin bağımsızlığı bozabilir, halkın ülke ekonomisine olan güveni çok fazla sarsılabilir. Bir diğer dezavantaj ise yabancı sermaye yatırımı ile kurulan şirketin son derece iyi teknoloji ve donanıma sahip olduğu için yeni kurulmasına rağmen eskiden kurulan ve daha köklü olan yerli işletmelerle olan rekabet pazarını egale edip birinci sıraya kolayca yükselir ve yerli şirketler ise teknolojisi ve donanımı iyi olmadığı için bu rekabet pazarından kolayca elenebilir ve yerli işletme kapanabilir.

Bence benim fikrim yabancı firmaların ve yabancı sermayeler ülkemizde çalışmalı. Çünkü bu ve bunun gibi benzer yatırımlar ülkemizde bir rekabet pazarı kurar. Adaletsiz olmayacak şekilde. Çok fazla istihdam yaratabilir ki bu ülke için ve ülke ekonomisi için çok önemli bir şey. Ve ayrıca az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerine ekonomisine doğrudan ve direkt olarak katkı sağlayıp bu ülkelerin kalkınmasında ekstra olarak ise bu ülkelerin ekonomisinin düzelmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ancak yapılan bu yabancı yatırım ve yabancı sermayeler dozajında olup yerli şirketler ile aralarında ki rekabet çok adaletsiz olmamalıdır. Aksi takdirde ülke ekonomisi kötüye gidebilir ve bu çok büyük bir sıkıntı olabilir.

 

kaynakça: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50613

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yat%C4%B1r%C4%B1m

https://ahmetesor.com/qa/yabanci-firmalarin-veya-yatirimcilarin-ulkenizde-calismasini-destekliyor-musunuz

(Visited 15 times, 1 visits today)