Yabancı Sermaye ve Firma

Dünyamız,20.yüzyılda büyük bir değişime girmiştir.Bu değişim;kültürel,sosyal,ekonomik vb. birçok alanda kısa sürede yayılarak günümüzdeki şeklini almıştır.Bu değişimin adı küreselleşmedir.Küreselleşme;ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.Küreselleşme sonucunda dünyada çeşitli firmalar,kuruluşlar,kurumlar ve markalar oluşmuştur.Bazı firmalar,kendi alanlarının en iyileri olmaya çalışmış ve bazıları bu gayelerine ulaşmıştır.Peki,firmaların ve markaların yabancı ülkelerde çalışmalarının nedeni nedir,çalışmaları doğru mudur?

 

Birçok marka,kuruldukları ülkelerinde faaliyet göstermelerine rağmen diğer ülkelerde de faaliyet gösteren markaların sayısı fazladır.Bu markaların,yabancı devletlerde kurulmalarının çeşitleri nedenleri vardır.

İlk olarak,bu firmalar üretecekleri ürünün kaynaklarına yakın yerlere kurulmak isterler.Bu sayede,kaynaklara erişebilmeleri kolaylaşır ve lojistik masrafını minimuma indirebilirler.Bunun dışında,işçi gücü ucuz olduğu için birçok marka fabrikalarını,şubelerini vb. Asya ve Afrika’da kuruyor.

Çin'de üretim yeniden başlıyor - haberlerÇİNLİ FABRİKALAR KÜÇÜLMEYE GİDİYOR - EKOTÜRK

Yabancı firmaların,farklı ülkelerde kurulmaları ülkelere olumlu katkılarda bulunuyor.Yabancı firmalar kuruldukları bölgelerde istihdam sağlayarak insanları çalışmaya teşvik ediyor ve toplumdaki sosyal refahı arttırıyor.Örnek olarak, H&M Asya’da bulunan devletlerde yeni şubeler ve fabrikalar açarak işsiz ve emekli insanlara yeni çalışma olanakları sunarken aynı zamanda üretime katkıda bulunuyor.Bir başka örnek ise,Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde devlete bağlı firmalar, kadınlara destek vererek işletme kurmaya veya kadınları farklı şirketlerde çalışmaya teşvik ediyor.Bu da üretimde %7;lik bir artış sağlıyor.Ayrıca yabancı firmalar,ülkelere döviz getirmektedir ve gelen döviz,ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasını önemli bir ölçüde etkilemektedir.

H&M Foundation support for Bangladesh's female apparel workers | South Asia MonitorSURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRK İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ

Olumlu katkılara rağmen bazı firmalar,yabancı ülkelerin kaynaklarını sömürmekte ve kendi çıkarlarını gözetmektedir.Bunun en güzel örneği,petrol şirketleri olacaktır.Bunun yanı sıra,dış devletlerden sürekli ürün ithal etmek ülke ekonomisine zarar vermektedir.Son olarak,yabancı firmalar bağlı olmak ve dışarıdan tüketmek,savaş vb. durumlarda devletlerin zorlanmasına yol açacaktır.

Sonuç olarak,ben yabancı firmaların ülkemizde çalışmalar yürütmelerini destekliyorum ancak faaliyetleri devletlere ve vatandaşlara sorun çıkarıyorsa,sömürgeciliğe dönüşüyorsa tehlikeli buluyorum ve problemin önüne geçilebileceğine inanıyorum…

(Visited 12 times, 1 visits today)