Otomatik taslak
Otomatik taslak

YAPAY ZEKA NE KADAR OLMALI?

Yapay zeka, insanlarda zeka ile ilgili zihinsel fonksiyonları bilgisayar modelleri yardımıyla inceleyip bunları yapay sistemlere uygulamayı amaçlayan bir araştırma alanıdır.Günümüzde yapay zeka ile alakalı birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak Facebook ekibinin yapmış olduğu bir çalışmayı söyleyebiliriz. Facebook tarafından yapılan çalışmada iki robotun birbirleri aralarında iletişim kurabildikleri görülmüştür ancak kurdukları bu iletişimin insanlar tarafından anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle robotlardan biri kapatılmış ve fişi çekilmiştir. Bu durum yapay zeka üzerine yapılan çalışmalarda kontrolun ne kadar önemli olduğunu çok iyi ifade eden örneklerden bir tanesidir.

 

Aynı zamanda yapay zekada hata da yoktur. Örneklemek gerekirse, hiç bilmediğimiz bir konuyla ilgili önümüze soru çıktığında biz insanlar ilk önce önyargılı tavırla muhtemelen ben bu soruyu yapamam ama biraz uğraşıyım deriz. Ancak yapay zekanın muhtemelen gibi bir olasılığı hiç yoktur, programlanırken o konu işlenmişse soruyu çözer, işlenmemiş ise çözemez. Ancak insanlar soruna farklı bir bakış açısı getirerek soruyu çözme ihtimaline sahipler. Aynı zamanda yapay zeka işlenmiş konunun sorusunu hatasız çözerken, insan sahip olduğu psikolojik nedenlerle daha önce öğrenmiş olsa bile hata yapabilir.

 

Yapay zekanın gelecekte daha sıklıkla kullanılmaya başlayacağını varsayalım. Birçok işyerine insanlar yerine robotlar yerleştirilecektir. Savaşlarda askerler yerine robotlar savaşacak, resepsiyonda insanlar yerine robotlar bekleyecek, hastande doktorlar yerine robotlar hastayı muayene edecek… Bu durumlar başta insanlar için çok büyük kolaylıklar gibi görünse de baktığınızda işsizlik oranı artacaktır. İşsiz insanlar sosyal sorunlar yaratacaklardır. Bu insanların gözünde robotlar işlerini ellerinden almış bir grup olarak görülecektir ve insanlar ile robotlar arasında örgütlenmeler oluşacaktır. Belki de insan örgütler ve robot örgütleri birbirleri ile çatışır durumda olacaktır. Şüphesiz ki bu durum her iki tarafa da zarar verecektir.

 

Bazı bilim adamları yapay zekanın insanların işini kolaylaştırdığından ve yapay zekanın hata yapma ihtimalinin olmamasından faydalı olduğunu savunurlarken, bazı bilim adamları da yapay zekanın sürekli kullanımı ile insana olan ihtiyacın azalacağını, tüm fabrikalarda yapay zekanın tercih edileceğini, zamanla insan sayısının azalacağını, hatta ilerleyen zamanlarda yapay zekanın dünyayı yöneteceğini ve insanlığın biteceğini savunuyorlar. Ben de, insanın ne kadar hata yapma ihtimali olsa da doğanın dengesini bozmamak adına yapay zeka yerine tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Yani insan yerine sadece çok para kazanmak, hata yapmamak için yapay zekayı tercih etmenin insanlara zarar vereceğini düşünüyorum. Sizce?

(Visited 46 times, 1 visits today)