Yapay Zekada İnsanlığın Geleceği

İnsanların büyük bir çoğunluğu yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırdığını ve buna devam edeceğini düşünüyor kısacası yararlı olarak görüyor. Ancak Elon Musk’ın yapay zekayı kimin nasıl kullandığının çok önemli ve bunun insanoğlunun karşılaşabileceği en büyük tehlike olduğu düşüncesini savunan Stephen Hawking gibi birçok bilim insanı, mühendis ve Rusya başkanı Vladimir Putin gibi de birçok politikacı bulunmaktadır.

Yapay zekanın getirdiği faydalar elbette ki azımsanmayacak kadardır; işlemleri insanlara göre çok daha hızlı çözebilmekte ve insanların aklının alamayacağı pek çok soruna çözüm bulabilmektedir. Ayrıca günlük hayatta kullanılan uygulamaların çoğunun sisteminde de yer almaktadır. Bu uygulamalardan verilebilecek en iyi örnekler Google, Youtube, Facebook, Instagram ve Spotify’dır. Bu sistemlerde yapay zekanın amacı kullanıcının araştırdığı kelimeleri/verileri, izlediğimiz videoları ve dinlediğimiz şarkıları bir çeşit algoritmaya koyup kullanıcıya beğenebileceği videoları/şarkları önermektir. Bu ve bunun gibi bazı örnekler aslında masum örneklerdir ancak Instagram ve Facebook yapay zekayı kullanırken kullanıcıların beğendiği gönderileri öyle bir inceler ki bir miktar incelemeden sonra kullanıcıyı kendisinden daha iyi tanımaya başlar. Yapılan araştırmaya göre insanların %34’ü yapay zekanın etkilerinden korkmaktadır. Bunun sebeplerinden biri ise yapay zekanın bizi bir gün bizden daha iyi tanıyacak olmasıdır. Peki yapay zeka neden korkutucudur?

 

Yapay zekanın bizden aldığı bilgileri nasıl kullanacağına onu yazan/tasarlayan yazılımcı kullanım amacına göre karar verir. Daha sonra yapay zeka gerekli eğitimi alır ve verilen algoritmayı uygulamaya başlar. Yani aslında insanlar kendi türlerinin yarattığı şeyden korkuyorlar. Çünkü insanlık sadece iyi amaçlı bireylerden oluşmamaktadır, kötü amaçlı bir grup da bulunmaktadır. İşte Elon Musk da tam bu konuya değinmiştir, eğer yapay zekayı kötü bireyler kötü amaçları için kullanırsa yapay zeka insanlığın karşılaştığı en büyük tehlike olacaktır. Stephen Hawking ise bu konuda “Yapay zeka ya insanlığın başına gelen ya en iyi şey olacak ya da en kötü şey olacak.” demiştir. Bu cümlesi ile aslında Stephen Hawking de aynen Elon Musk gibi kullanım tarzına ve kullanan kişiye göre yapay zekanın kötü amaçlar doğurabileceğine değinmiştir.

Yapay zekanın günümüzde kötü amaçlı kullanımına; özel hayatın gizliliğinin ihlali, kötü amaçlı manipülasyon, aşırı tüketime yönlendirme, kötü amaçlı propaganda ve kimlik hırsızlığı gibi birçok örnek verilebilir.  Oxford Üniversitesinden bazı profesörleri ve Google’ın yapay zeka şirketi DeepMind yetkilileri tarafından yapay zekanın kullanım amaçlarından önümüzdeki yıllar için; kötü amaçlı insanların yapay zeka aracılığıyla hedeflerindeki insanların kimliklerine bürünmek için ses sentezi yapmaları, insansız hava araçlarının masum bir kişinin yüzünü algılamaya ayarlanması ve o şahsiyeti hedef alarak saldırması gibi kötü örnekler verilmiştir.

Kısacası yapay zeka tamamen insan yapımı bir üründür. Kim tarafından ve nasıl kullanıldığına göre iyi ya da kötü amaçlı olması değişkenlik gösterebilir ve eğer kötü amaçlar için kullanılırsa Elon Musk’ın da düşündüğü gibi insanlığın karşılaşabileceği en büyük tehlike olacaktır.

(Visited 24 times, 1 visits today)