Yapay zekanın insanoğluna etkileri

 Farkında olmasak bile yapay zeka hayatımızda entegre olmuş durumda. Örneğin günlük hayatımızda da sıklıkça.kullandığımız Google, cep telefonlarımızdaki Siri, uçaklardaki otomatik sürücü.Ne kadar hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünsede yapay zeka ileride insanoğlu için risk taşıyor.

Bazı bilim insanlarının görüşüne göre yapay zekanın beli bir duyguya sahip olamayacağının dolayısıyla faydaları ve zararlarının insan faktörüne bağlı olduğu savunuluyor.Stephen Hawkingin ise bu konuda şunu söylüyor:”Efektif yapay zeka geliştirmede insanlığın ortaya koyduğu başarı, uygarlık tarihindeki en iyi dönüm noktası olabilir.Ya da en kötüsü!Bu nedenle , yapay zekadan sınırsız bir şekilde faydalanıp faydalanamayacağımıza veya onun tarafından mahrum bırakılıp bırakılamayacağımızı veya muhtemelen yok edilip edilemeyeceğimizi bilemeyiz.”Olumsuzlukların neler olabileceğini düşünmeye ne kadar erken başlarsak, tehlikeleri azaltmayı deneyebiliriz.Yapay zeka teknolojisi ile en büyük kaygılardan biri de kontrolden çıkması durumda ne yapılacağının bilinmemesi.Yapay zekanın hızla gelişmesinin doğuracağı sonuçlar tam olarak bilinmesede mesleklerde büyük oranda değişiklikler olunacağı söyleniliyor.Yeni meslek grupları ortaya çıkacak.Ekonomik açıdan bu yeniliklerin ülkeleri nasıl etkileneceği bilinmesede yapay zekadaki verimlilikten dolayı da birçok meslek grubunda insanların yerini yapay zekalar ,robotlar yer alacak.Ama aynı zamanda gelişmekte olan yapay zekanın sayesinde salgın ve savaş gibi sorunları yok edebilir.Kontrol edilemezse yapay zeka ile insansız hava araçlarının gelişmesi ,nanorobotlarla hastalıkların yayılması yeni bir terörizm türü olabilir.Bunun yanında ilerideki yapay zekanın insan hayatını tehdit etmediğini düşünen kesim de var ama büyük şirketlerin çoğu dünyanın kontrolünün insanoğlunu düşünen bir süper zekanın eline geçmesini istemiyorlar.Bana kalırsa yapay zeka teknolojisi insanlar üzerinde başta sanayi devrimindeki gibi bir etki gösterip işsizliğe neden olsada sonra yeni olanaklar, imkanlar sunacaktır.Ama ülkeler ve şirketlerin hırsları yüzünden yapay zeka teknolojisi tehlikeli bir hal almaya başlayıp durdurulanamayacaktır.Buda insanlığı tehlikeye atıp sonunu getirebilir.

Bütün bu nedenlerden dolayı ”yapay zekanın kimin nasıl kontrol ettiği insanoğlunun karşılaşacağı en büyük derttir” diyen Elon Musk’a katılıyorum. Sizlerin bu konudaki görüşleri neler? 

(Visited 46 times, 1 visits today)