YAPILMASI TEHLİKE ARZ EDEN DENEYLER YAPILMALI MI?

‘Yapılması tehlike arz eden bilimsel deneyler,sonucu insanlğın yararı için ise uygulanmalıdır’ fikrini belli koşular ve denetimler altında olduğu sürece doğru buluyorum 

 İnsanlık tarihi boyunca insanlığın ilerlemesine , gelişmesine sebep olan en önemli unsurlardan biride merak duygusuydu . Merak duygusu daima insanları bilenmeye doğru yönelti . Bu yönrlimi insanlık tarihi her alanda ilerlemesini sağlayacak bir çok deney yapıldı . Bu deneylerin bazıları çok acımasız ve tehlikeli olsada yinede yeni bilgiler elde edilmesini sağladı . 

Araştırırırken benimde  dehşete kapılarak okuduğum bazı deneyler var ki kerçekten çok ama cok tehlikeli ve acı verici deneylermiş . Mesela ; CIA`in bilinçaltı kontrolü üzerine yapılan MKULTRA Projesi 1950 yılında başlamış ve bin 1966 yılına kadar devam etmiştir . Denekler birçok psikolojik işkencelere maruz kalmıştır . Sovyetler Birliğ’ne karşı biyolojik silah  geliştirmek için yapılan bu deney bana göre tam bir vahşettir . Beni çok etkileyen bir başka örnek ise ; İsviçre'de parçacık fiziğni incelemek için kurulan BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI (LHC) dünyanın en gelişmiş ve bilimsel aracı olarak kabul ediliyor. Burada yapılan bazı denemelerin depremlere neden olduğu ve dünyayı yutabilecek boyutta kara delikler yapabileceği söylenerek eleştirilmektedir . Her ne kadar yetkililerce inkar edilsede sonunda Büyük Hadron Çarpıştırıcısı`nın karadelik yaratabilecek güce sahip olduğu kabul edilmiştir . Başka bir yapılırken tehlike bilimsel deneylere örnek olarak Trinity Testi`ni verebiliriz . Amerika Birleşik Devletleri atom bombası geliştirmek ve ll. Dünya Savaşında askeri avantaj elde etmek için gizli Amerika Manhattan Projesi’ni kurdu . 16 Temmuz 1945 tarihinde New Mexico Çölü’nde ilk nükleer silah denemesi , Tirinity adı verilen bomba testiydi . Bilim adamlarının bombanın ne kadar kötü etkiler yaratabileceği konusunda şüpheleri vardı . Trinity patlamasının gücü yirmi kilo ton TNT’nin oluşturduğu şiddete eşitti . Bu deneme ile Atom Çağı’nın başladığı kabul ediliyor . Sonrasında Nagasaki’ye atılan Atom bombasını ve sonuçlarını hepimiz biliyoruz . 

 

 Araştırma yapıldığında bu ve buna benzer deneylerin nekadar çok olduğunu görebiliyoruz . Tabiki bu deneylerden bazıları çok vahşice olsada bircok bilgi  edinilmiştir . Burada önemli olan noktaların biri de elde edilen bilgilerin ne için kullanılacağı ve yaratacağı sonuçların insalik için iyi olup olmayacağıdır .

Bence tüm dünya tarafından otorite olarak kabul edilen ve hiçbir taraf tutmayan bir kuruluş tarafından deneyler denetlenmelidir . Bu kuruluşun izni olmadan ve gerekli koşulları karşılamadan deneyler yapılamamalıdır . Tabiki insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi için her alanda deneyler yapılmalı fakat bu deneyler vahşet boyutuna varmamalıdır.Sonuçları tartışmasız olarak insalık yararına olmalıdır .

(Visited 45 times, 1 visits today)