Yaşam İksiri

Dünyamızın bize sunduğu hediyelerin en değerlilerinden olan su ve petrol günümüz dünyası için iki önemli kaynaktır. Yaşamı mümkün kılan ve birçok alanda iş gören su; ticaret, ulaşım ve endüstrideki birçok alanda kullanılan petrol. Bu iki kaynakta insanlık için hayati ve çok önemli kaynaklar olup ne kadar bol olursa o bölgeyi o kadar değerli kılan maddelerdir. Ancak gelecek dünyamızda su ve petrol bizim için ne kadar kıymetli olacak?

Petrol ve diğer fosil yakıtların bugün tüm ülkelerin canlılığı için çok değerli olduğuna şüphe yok; ticareti, kişisel ulaşımı ve eğlenceyi kolaylaştırması sayesinde oldukça önemli hale gelmiştir. Petrol, tarihsel olarak toplam yıllık ABD enerji tüketimi için en büyük ana enerji kaynağı olmuştur. Petrol ürünlerini araçları hareket ettirmek, binaları ısıtmak ve elektrik üretmek için kullanıyoruz. Sanayi sektöründe, petrokimya endüstrisi, plastik, poliüretan, solventler ve yüzlerce ürünü yapmak için ham madde olarak kullanılır. 2020’de ABD petrol tüketimi, yaklaşık 1 milyon varil biyoyakıt dahil olmak üzere günde ortalama 18.12 milyon varil olarak gerçekleşmiştir. Ancak bunca işleve sahip olsa da petrol dünyamız için su ile kıyaslanabilecek bir kaynak değil.

Gezegenimizin neredeyse dörtte üçünü dolduran su; hayatın yeşerebilmesi için ve tüm canlıların hayatını sürdürebilmesi için hayati önem taşır. Enerji üretimi, yiyecek ve içecek, tekstil, bir ürünü imal etmek, işlemek, yıkamak, seyreltmek, soğutmak veya taşımak gibi daha sayısız amaç için kullanılmaktadır. Aynı zamanda alternatif bir enerji üretim kaynağı olarak kullanılmakta olan çevre dostu bir enerji elde etme aracıdır. Suya talep getiren sadece artan dünya nüfusu değil, enerji ve tarım gibi endüstriler de giderek daha fazla su tüketiyor. Dünya Bankası’nın ev sahipliğinde bir kamu-özel ortaklığı olan 2030 Su Kaynakları Grubu, 2030 yılına kadar küresel talebin bugünkünden yüzde 40 daha yüksek olacağına inanıyor – ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini engellemek için önlem alınmazsa, su kaynakları ciddi oranda azalarak su kıtlığına yol açacak.

Tehdit şimdi o kadar şiddetli ki, ABD’deki Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi yakın bir zamanda su konusundaki anlaşmazlıkların, özellikle Afrika ve Orta Doğu gibi dünyanın daha kurak bölgelerinde silahlı çatışmaları körükleme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulundu. Güney Afrika’da üç yıllık bir kuraklık bu yılın başlarındaki bir su krizine yol açtı ve sonucunda yetkililer Cape Town’daki muslukların çoğunu kapatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı. Görüldüğü üzere su kaynaklarındaki bir eksiklik oldukça ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Eksikliği durumunda ciddi bedeller ödetecek olan su, gelecek dünyamız için akıl almaz derecede hayati öneme sahiptir. Birçok alanda kolaylık ve refah sağlamasına rağmen farklı yöntemlerle eksikliği giderilebilecek olan petrole kıyasla çok daha değerli bir kaynaktır. Bu sebeple bolluğuyla canlılık ve zenginlik katan su, eksikliği asla giderilemeyecek ve yaşamın devamlılığı için gerekli bir hediyedir.

(Visited 6 times, 1 visits today)