Yaşamımızı En Çok Etkileyen Olay Nedir

Bana göre yaşamımızı ve hayatı en çok etkileyen olay elektriğin bulunmasıdır. Elektron akışıyla enerjinin transfer edilmesi sonucu oluşan etkiye elektrik denir ve 1832 yılında icat edilmiştir. Elektriğin, M.Ö. 600′lü yıllarda bilindiği, Antik Yunanistan’da kürklere amber sürülerek statik elektrik elde edildiği yazılır. Amberleri kürklere o kadar çok sürerlermiş ki gözle görülen elektrik akımları bile oluşurmuş. Peki ya elektrik hiç olmasa ne olurdu? Elektrik olmazsa evlerimizde kullandığımız ve bizlere ciddi miktarda zaman ve enerji tasarrufu sağlayan bütün her şey hükümsüz hale gelecektir. Evlerimizi eskiden olduğu gibi gaz lambalarıyla aydınlatmaya başlardık. 21. yüzyılın en büyük ilerlemeleri arasında ilk sırada bulunan İnternet, bilgisayarlarımız ve ona bağlı olan aletler işe yaramaz bir hal alacağından hayatımızdan çıkacaktır. Bilgiye erişmek için eskiden olduğu gibi kitap ve ansiklopedileri kullanırdık. Bununla birlikte İnternet üzerinden yaptığımız iletişim biçimlerinin hepsi geçmişte kalır; yeniden mektup ve telgrafla haberleşmeye başlardık.Üretim sistemi olarak elektrik öncesi döneme dönüş yaşanırdı. Bu da yeniden insan gücünün ön plana çıkması anlamına gelmektedir. Elektrik ile doğrudan ilintili olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler durma noktasına gelecektir. Özellikle tıp, fizik ve kimya alanlarındaki ilerlemeler elektriğin yokluğundan fazlasıyla etkilenecektir.

Peki elektriğin hayatımızda yeri nedir ve nerede kullanırız? Elektriği neredeyse hayatımızın her yerinde kullanırız.Örneğin; tarım, ticaret, sanayi, sanat, spor, eğitim gibi alanlar.Bilgisayarlar, televizyonlar, akıllı tahtalar ve telefonlar en çok kullandığımız elektrikli cihazlardandır. Peki elektrik nasıl oluşur? Bir atomun merkezinde çekirdeği vardır. Çekirdeğinde pozitif yüklü protonları ve yüksüz nötronları bulunur. Atom çekirdeğinin etrafında negatif yüklü elektronları vardır. Elektronların sayısı protonların sayısına eşittir. Bir elektronun yükü de bir protonun yüküne eşdeğerdir. Bir dış kuvvet tarafından bir atomun elektron ve protonu arasındaki denge bozulduğu zaman o atom bir elektrik yükü kaybeder ya da kazanır. Bir atomdan elektrik yükleri kaybolduğu zaman, bu negatif yükler serbest kalır ve bu elektronların serbest hareketiyle madde içinde bir elektrik akımı meydana gelir. İşte bu nedenlerden elektrik hayatımızı en çok etkileyen şeydir.

İlgili resim elektrik ile ilgili görsel sonucu

(Visited 25 times, 1 visits today)