Yasayı Çiğnemek ya da Çiğnememek

Kural şu ​​anlama gelir; belirli bir faaliyet alanındaki davranış veya prosedürü düzenleyen bir dizi açık veya anlaşılır düzenleme veya ilkeden biri. Kurallar bir bakıma yaşam tarzımızı belirler. Kurallara uyan ve uymayan birinin yaşam tarzı arasında büyük bir fark görebiliriz. Kuralcı bir kişinin hayatı planlıdır, neyi ne zaman yapacağını, hatta nasıl yapacağını bilir. Diğerleri daha özgür ruhlu. Yapamayacakları veya yapabilecekleri şeyleri bir kağıda bağlamazlar. Kanunlar toplum için kurallardır. Kuralcı insanlar bu yasalara uyar, diğerleri ise kuralları çiğner. Bu kanunları yıkanlar ise cezalarla cezalandırılırlar. Cezanın sözlükteki tanımı; Kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığındaki yaptırımdır. Ceza, suç işleyen kimseye karşılık olmak ve tekrar suç işlemesini önlemek (caydırıcılık) amacıyla uygulanır.

İnsanların psikolojisi birbirinden o kadar farklıdır ki, insanların hukuka uyması ile yazarların katılığı arasındaki oran kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı insanlar ne olursa olsun kurallara uyar ve asla yasayı çiğnemezler, bazıları ise ne olursa olsun yasayı çiğner, kurallara asla uymazlar. Onlara göre onların kendi hayatlarının kendi yasaları vardır. Ancak bazı insanlar kuralları veya yasakları çiğnemenin sonuçlarına bakar. İşleyecekleri suçun sonucu büyükse o kanunu çiğnemekten kaçınırlar, ancak işleyecekleri ceza yok denecek kadar az ise işlemeye cesaret edebilirler. Bu insanlar arasında, bu durum için kullanmak için uygun bir söz kaybedecek hiçbir şeyim yok.

Kanunları daha katı hale getirmenin işlenen suç sayısını değiştireceğini düşünüyorum. Ne olursa olsun kanunu çiğneyen ve kanuna ne olursa olsun uyan diğer kesim, kanun katılaşırsa fikrini değiştirmez. Ancak suç işleme olasılığı yasaya ve cezaya bağlı olan kişilerin yasaları çiğneme konusundaki düşünceleri değişecektir. Suçların cezalarının değişmesi nedeniyle sonuçlarına göre suç işlemeyenlerin sayısı artacaktır. İnsanlar, işledikleri ve hafif ceza aldıkları suçların cezalarının daha ağır olduğunu düşünecek ve bu suçları işlemekten vazgeçeceklerdir.

Her şey kişinin psikolojisine bağlı. Ama kanunların daha katı olması bunu değiştiremeyeceği anlamına gelmiyor. Kanunlar daha az katı olsaydı, suçu daha kolay işleyebilirlerdi. Ancak, bu yasayı çiğnemenin cezası daha katı olursa, insanların çoğunluğunun yasaları daha az çiğneyeceğini düşünüyorum. Tabii suç oranı sıfıra inecek, hiç kimse kanunları çiğnemeyecek, kimse yasaya uymamazlık yapmayacak, toz pembe bir hayat olacak demiyorum. Elbette suç işleyenlerin bazıları bu eylemlerine devam edecek fakat bence bu uygulanırsa suç oranı hatrı sayılır bir şekilde düşecek. Zaten o suç işlemeye devam edecek olan insanların da suç işleme isteği kanlarında olan, cezasını düşünmeden hastalıklı bir şekilde suç işleyenler olacak. Belki de her anayasa kurallarını biraz daha katı bir hale getirmeli ki suç işleme oranları düşsün ve en azından insanların yaşadıkları alan daha güvenli bir yer olsun. Bu yüzden cezaların katılaşmasını bu probleme bir çözüm olarak görüyorum.

 

 

(Visited 17 times, 1 visits today)