Yazıyla Öğrenilemeyenler

Her meslekte deneyim ile kazanılan bilgiler vardır. Bunlar kitaplarda bulunamayacak püf noktalardır. Bu bilgiyi bulmak için yıllarımızı harcamak yerine staj yapmak daha verimlidir. Bu bize mesleğimize başlamadan önce hem deneme olur hem de olası durumlara hazır olmamızı sağlar.

İstediğimiz meslek dalının stajını lisans sırasında yapabiliriz. Bu bizim uygulama sırasında gözlem yapma, hatta o sırada işi yapma şansı verir. Bu sayede gerçek meslek hayatına başlamadan önce okulda öğrenilenden daha geniş bir bilgi damarına sahip oluruz. Orada yaptığımız gözlemler kazandığımız deneyime denktir. İşinde ustalaşmışların yanında durarak günlük iş hayatını anlayabiliriz ve daha önemlisi beklenmedik durumlarda ne yapmamız gerektiğini biliriz. Bu bize birçok senaryoda yardım eder. Örneğin bir doktor, muayne edilen hastada anormal durumlar veya davranışlar gözlemlerse o durumda ne yapması gerektiğini bilir. Teknik işlerde çalışanlar ise beklenmedik hatalara hızlı çözümler bulabilirler.

Stajın bir başka yararı ise meslek dalının terminolojisini anlamak. Uygulama olmadan terimler bizim için kelimelerden daha fazlası değildir. Sınıf içinde yapılan denemeler gerçek bir duruma denk değildir. Bu nedenle derslerde öğrenilenlerin iş hayatındaki yerini görmek oldukça etkilidir. Bu, konuyu kavramaya da fırsat verir, bu sayede bilgi kalıcı olur. Bilginin teoride olmasından pratik olarak uygukanması bu nedenle daha verimlidir. İşimizi olay anında tecrübe etmek yerine bu yolla önceden ne yapmamız gerektiğini biliriz.

Bazı işlerde staj zorunlu olmalıdır. Bunun en başında insan sağlığını modifiye eden meslek olan doktorluk gelir. Pratik deneyimi olmayan bir doktor ameliyat sırasında problemlerle karşılaşır ve teorideki bilgi kendisine yardımcı olamaz. Yıllarca ameliyata girmiş bir doktorun yanında asistan olarak çalışırsa ortamın stresine katlanmasına ve yapacağı hataları engellemesine yardımcı olur. Bu nedenle bu tür işlerde stajın önceden yapılması kritik durumları ve problemleri engeller. Masabaşı işlerde staj o kadar gerekli görünmeyebilir. Sonuç olarak orada öğrenilebilecekler günlük rutinler ile sınırlıdır. Aynı zamanda iş pratikten daha çok teori ile ilgilidir. Örneğin bir tasarımcı işini yapmadan önce projesi için inovatif bir altyapı oluşturması gerek. Bu bilgiden daha çok yaratıcılıkla ilgilidir.

Sonuç olarak bir işe girmeden önce staj yapmak deneyimde büyük rol oynar. Pratik yapmak için bir fırsattır ve işin günlük rutini hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Orada yapılanları izlemekten çok gözlemleyip kendi içimizde değerlendirmek bize gelecek durumlarda yardımcı olabilir. Mesleğimizi tanımak için staj önemlidir ve gereklidir.

(Visited 21 times, 1 visits today)