Yeni Bir Dünya Gerekli

0

Hepimizin içinde yaşadığı Dünya gün geçtikçe insan oğlu tarafında kirletilip yok edilmektedir. İnsanoğlu Dünyayı böyle mahvederken ise bilim insanları başka gezegenleri dünyalaştırmayı düşünmeye başlamıştır. Başka gezegenlerde koloniler kurup oralarda yaşamayı… Ancak burada da akıllara Neil deGrasse Tyson’un “Eğer başka bir gezegeni Dünya’ya dönüştürecek gücümüz varsa o zaman Dünya’yı da eski Dünya haline getirmeye gücümüz var demektir.” sözü gelmektedir. Gerçekten de dünyayı tekrar yaşanılır yapmak insanlar için yeni bir gezegene yerleşmekten daha mantıklı olmaz mı?

Günümüzde Dünya gerek insanların hataları gerekse büyük devlet ve firmaların ihmalkârlıkları yüzünden çok ciddi yaralar almıştır. Dünyanın aldığı zararlara çevrenin kirlenmesi verilebilecek en güzel örnektir. Çevreye atılan atık maddeler ve gök yüzüne salınan gazlar bu kirliliklerin başlıca sebebidir. Bu tarz kirlenmeler insanları birçok alanda olumsuz etkilediği gibi gelecekte daha da kötü etkileyeceği aşikardır. Suların ve toprağın kirlenmesi gelecekte bizi gıda bakımında sıkıntı çıkaracağı inkâr edilemez bir gerçektir. Hava kirliliğinin etkilerinin günümüzde görülmeye başladığını ve insanlara çok ciddi hasarlar verdiğini söylemeye bile gerek yoktur. Bu zararlara kısaca örnek vermek gerekirse ise akciğer kanseri ve damar yolu hastalıklarını söyleyebiliriz. Bu hastalıklar başlı başına insanlara çok ciddi zararlar verse bile günümüzdeki gibi beklenmedik bir salgında geri dönülemeyecek sonuçlar doğurabilir. Dünyanın aldığı hasarlar adeta insanlığın sonunu hazırlarken bu konuda ülkeler adım atmaktan çekinmektedir.

Dünyayı düzeltmeye çalışmak çok pahalı olduğu gibi kesin bir sonuç alamama ihtimalinin olduğunu düşünen ülkeler dünyayı düzeltme konusunda adım atmaktan bir hayli çekinmektedirler. Dünyanın kirlenmesini önlemek için ülkeler adım atsa bile bilinçsiz vatandaşların bu emekleri hiç edeceği düşüncesi belki de bunların başındadır. Bunlara örnek olarak şu ana kadar yapılan bir sürü denemeye rağmen dünya git gide kötüleşmeye devam etmesini söyleyebiliriz. Bunun yerine uzaya çıkılıp koloniler kurulması ve dünyalaştırılması her ne kadar çok daha masraflı olsa da insanlık için daha mantıklı bir yatırım olacaktır.

Başka gezegenlere gidilip oraların dünyalaştırılmasına aslında başka bir gözden bakmakta fayda vardır. Başka bir gezegene gitmeyi ve orada kolonileşmeyi başarabilirsek bilim dünyasına çok ciddi katkılarda bulunabiliriz. Başka gezegenlerde madenler açabiliriz, dünyaya yeni materyaller getirebiliriz. Yeni araştırmalara imza atabilir yeni şeyler keşfedebiliriz. Başka bir gezegeni dünyalaştırırsak yani yaşanabilecek hale getirirsek yeni sektörler oluşturabiliriz. Yeni Dünya olarak kullanacağımız gezegenlerden başka gezegenlere gitme imkânı dahi elde edebiliriz. Dünyalaştırdığımız gezegenlerde tesisler kurup dünya için daha faydalı olabiliriz.

Dünyamız gün geçtikçe kötü anlamda değişmektedir. Sularımız, toprağımız, havamız, besinlerimizin hepsi kirlenmektedir. Devletlerin buna el atması lazımdır ancak görülüyor ki özellikle büyük devletler bu konuda yeterince hassas davranmamaktadır. Bunun yanında bir çok bilinçsiz insanında olması bu konuda geri dönülemeyecek hasarları arttırmaktadır. Bu sebepten dolayı eski haline döneceği kesin olmayan Dünyayı düzeltmeye milyonlar akıtıp en birinci öncelik olarak görmektense, başka gezegenleri Dünya’ya benzetmeye daha çok önem verilmelidir. Dünyayı eski haline getirmemiz mümkün değil ve bilinçsiz insanların dolu olduğu bir dünyayı sadece devletleri düzeltmeye çalışması da mantıklı değildir. Dünya tamamen eski haline dönemeyecektir. Belki süreçler biraz daha uzatılabilir ama tamamen eski haline dönemez. Bu sebepten dolayı başka gezegenleri Dünya’ya benzetmek gelecek için iyi bir yatırım olacaktır.

(Visited 1 times, 1 visits today)

About Author