YENİ DÜNYA DÜZENİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine getirilmiş olmam Türkiye adına gurur vericidir. Olağanüstü yetkilerle görev verilmiş olması da Dünya’nın geleceği açısından oldukça önemlidir. İlk yapılan iş ile Birleşmiş Milletler’de az sayıda ülkeye verilen her türlü ayrıcalık kaldırılarak tüm ülkelere eşit hak ve görevler verilmesi sağlanmıştır.

Dünya, birbirinden saldırgan yönetici ve yönetilen insanlarla donatılmış vaziyettedir. Gelinen noktada yerküremizin durumu pek iç açıcı değildir. İnsanlar birbirinin kuyusunu kazmakta kendi çıkarları için uğraşmakta biz değil ben demektedir. Her şeyi bir kenara bırakalım hiç hatalarımızdan da ders almıyoruz. Dün Orta Doğu ve bu bölgenin yakın komşuları kan ağlıyordu bugün de farklı bir halde değil. Bir ülkenin üstüne bin bir farklı milliyetten asker akın etmiş güya oradaki durumu düzeltecekler, orayı tekrardan yaşanılabilir hale getirecekler. Eğitim düzeyi en düşük insanlar bile bunun bir kurmaca olduğunu orada kesinlikle bir çıkarları olmadan bulunduklarına ve oradaki insanları refah düzeylerine geri getireceklerine inanmaz . Ben en kötü düzeyine ulaşmış düzeltilmesi imkansız gibi görünen dünyamızı kurtarmak, insanların en gelişmiş varlıklar neden olduğunu göstermek ve merhamet duygusunu tekrar geri kandırmak için buradayım.

Bugün gelişmiş ülkeler nükleer silahlarını güçlendirmiştir ve herhangi bir savaş anında eskisinden daha dehşet verici bir senaryonun karşımıza çıkması çok da şaşırtıcı olmaz. Savaş alanında yapılan harcamalar çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır.  İnsanlar artık barış nedir diye bir kavram bilmemektedir. Gelişmiş ülkeler, kendilerine gelişmişlik düzeyinde yaklaşmaya çalışan ülkelerin önünü kesmeye uğraşmaktadır. Bu yetmezmiş gibi bazı ülkelerin dünya sadece birkaç ülkeden ibarettir kanısını kafamıza oturtmaya çalışması da tartışılması gereken bir başka konudur. Teröristler ülkelerin huzurunu bozmakta ve bu teröristler kaynağı belirtilmeyen bazı güçler tarafından desteklenmektedirler. Çin kendi yetmezmiş gibi, teknoloji alanında 3. Dünya ülkelerine destek vermektedir. Bugün için Çin’in yaptığı ayakta alkışlanacak bir durumdur. Bugünlerde devletler arasında çok fazla olaylar yaşanmakta sonucu olarak sınırlamalar konulmakta ve birbirlerine ihtiyaçları olmadığını göstermek için çeşitli laf dalaşları yapılmaktadır. Evet, geçmişin külleri tek bir seferde çizilip atılamaz ancak dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için türlü türlü yollar denilebilir.

Her milletin farklı bir kültürü, inanışı, dili var. Çoğu düşünür ve bu konuyu kaleme almış kişiden farklı olarak dünyanın tek bir bütünde toplanması gerektiği fikrine karşıyım. Herkes eskiden beri süregelen topraklarına itiraz etmemeli o toprakları ile yetinmelidir. Ancak ve ancak bir devlet bütünün isteği doğrultusunda birleşme söz konusu olacaktır. Terörist grupları için tüm milletler seferberlik ilan edecektir. Bir olay durumunda hep birlikte o ülkeye yardım edilecektir. Milletler tam tarafsız bir ülke tarafından, Dünya Bankasının da içinde bulunduğu İsviçre bu ülkelerden biri olabilir, yapılan işlemlerin denetlenmesine izin verilecektir, uygunsuz veya öbür devletlere zarar verebilecek bir hal meydana gelirse o ülkeye ağır cezai yaptırım verilecektir ve Birleşmiş Milletler üyeliğine son verilecektir. Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ortadan kaldırılacaktır ve ülkeler eşit konuma getirilecektir. Artı olarak 5 ülkenin veto hakkı da ortadan kaldırılacaktır.

KAYNAKLAR:

http://www.zastavki.com/eng/Space/wallpaper-33759-18.htm

http://robymilling.blogspot.com.tr/2016/10/environmental-grief-psychologically-how.html

(Visited 100.000.000.000.000.112 times, 1 visits today)