Yeni Hayat Biçimleri

Bu son aylarda tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes kendine yeni yaşam biçimleri yaratmaya başladı. Bu yeni yaşam tarzına alışamayan da var hemen adapte olup kendini motive etmeyi başarabilen de var.

Aslında uzaktan eğitim de bu yeni yaşam tarzına ayak uydurmamızı sağlayan bir etken. İlk başta öğrenciler uzaktan eğitimi saçma bulsalar da uzaktan eğitim öğrencilerin okulundan ve eğitiminden geri kalmasını önlemektedir.Uzaktan eğitim normal okuldaki eğitim verimliliğinde olmasa bile öğrencilerin dersten geri kalmamasını sağladığı ve bizim eğitim alabilmemizi sağladığı için bu durumdan mutlu olmamız gerekiyor. Tabii ki hemen öyle mutlu olamıyor herkes. Çünkü uzaktan eğitimin gelmesiyle birlikte okullar öğrencilerin ve öğretmenlerin üzerine çok gitmeye başladı. Ve herkes okulda yorulduğundan daha fazla yorulmaya başladı.

Yeni bir sistemin oturması için uzun bir zamanın geçmesi gerekiyor. Ve bu zaman geçerken de her şeyin belirli bir sistem üzerine kurulu olması gerekiyor. Bazı bölgeler uzaktan eğitimi basit görüp bir sistem oluşturmazken bazı bölgeler ve okullar düzenli ve organize edilmiş bir sistem oluşturmaya başladı. İşte bu durumda bazı öğrenciler normal zamandaki gibi eğitimini alamazken bazı öğrenciler de normal okuldaymış gibi eğitimini hiç bir şekilde aksatmadan alabiliyor. Ama bu durumda her okul ve her bölge farklı zaman dilimine ihtiyaç duyuyor. İşte bu yüzden bazı okulların eksiğini kapatabilmesi için  ihtiyaç duyduğu süre dört beş ay olabiliyorken diğer okulların çok eksiği olmadığı için onların ihtiyaç duyduğu süre iki üç ay olabiliyor. İşte bu yüzden bütün okullar aynı sistem üzerine kurulu olmalı. Ama genel duruma baktığımızda çoğu okulun uzaktan eğitime alışmış olduğunu görebiliyoruz. Ve bu durum da uzaktan eğitimin uzamasını engelleyebilir.

Uzaktan eğitimin gerektiği kadar verilmesi yani öğrenciyi ve öğretmeni sıkmadan herkesin uzaktan eğitim ve ödevler dışında kendine zaman ayırabileceği ve kendini geliştirebileceği bir zaman dilimi oluşturabilmesi şart. Çünkü zaten bu dönemde herkes duygusal olarak yıprandı ve yoruldu bu yüzden uzaktan eğitimin en kısa ve en verimli şekilde yapılabilmesi şart. Tabii ki bazı okullar geri de kalsa bu ilerideki zamanlarda kapatılabilecek bir şey. Yani uzaktan eğitim kısa ve öz olmalı. Ne öğrenciler kendini  sadece ödevlere vermeli ne de öğretmen kendini öğrencilerin ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol ederek kendi zamanını  öldürmeli.

Bütün bu nedenlerden dolayı ben ” Uzaktan eğitim modeli, belirli aralıklarla önümüzdeki süreçlerde de devam ettirilmeli.” Sözüne katılıyorum ama bu uzaktan eğitim kimseyi yormamalı. Böylece hem eski hayatımızdan çok bir şey kaybetmemiş oluruz hem de çok yorulmamış oluruz.

(Visited 32 times, 1 visits today)