Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Küresel Isınma

Küresel ısınma, atmosferdeki gazların neden olduğu sera etkisi sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır. Bilim adamları son 50 yıldaki sıcaklık artışının dünya üzerinde fark edilebilir olumsuz etkileri olduğu görüşündedir. Bu etkiler buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi, kıyı kesimlerde toprak kayıplarının artması, kasırga, sel ve taşkınların şiddeti ve sıklığının artması, uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve çölleşmelerin görülmesi, kışın sıcaklıkların artması, mevsimlerin değişmesi, mevsim değişikliklerine dayanamayan hayvan ve bitkilerin azalması veya yok olması, hayvanların göç dönemlerinin değişmesi ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesi olarak sıralanabilir.

Küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden biri kontrolsüz enerji tüketimidir. Isıtma, soğutma, aydınlatma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanması için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sürecine bağlı olarak her sektörde gereksinim duyulan enerji miktarı gün geçtikçe artmaktadır.

Enerji, yenilenemeyen ve yenilenebilir olmak üzere iki çeşit kaynak ile sağlanmaktadır. Yenilenemeyen kaynaklar, kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklı ve sınırlı rezervleri olan kaynaklardır. Artan enerji talebini karşılamak için günümüzde bu kaynakların yoğun olarak kullanılması, küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. Fosil yakıtların kıt ve tükenebilir olması; çevreyi kirletmeyen, kendini yenileyebilen ve elde edilme maliyeti olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelmeyi gerektirmektedir.

Küresel ısınmayı önlemek için sürdürülebilir, düşük maliyetli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları sonu olmayan, sınırsız enerji türleridir. Güneş, rüzgâr, hidrojen, biyokütle, su gücü enerjisi ve jeotermal enerji olarak sınıflandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketilen her yerde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, enerjinin temiz, güvenilir ve ekonomik şekilde yenilenebilir kaynaklar ile temin edilmesi gerekliliği, devletler tarafından vazgeçilmez bir enerji politikası olarak benimsenmelidir.

(Visited 93 times, 1 visits today)