Yeşil Alanlara Evet Betonlaşmaya Hayır

Dünyamız kuraklık tehlikesi altında, bu büyük bir felaket. Bunun en büyük nedeni çevre kirlenmesi, ormanların, yeşil alanların yok edilmesi ve fosil yakıtların kullanılması ile havanın kirlenmesi.

Ormanların en büyük faydası oksijen üretmeleridir. Havadaki oksijenin çoğunu ormanlar üretir. Ayrıca ormanlar; bitkiler ve hayvanlar için de çok önemlidir. Ormanlar doğal yaşantının devam etmesi için dünyaya yardım eder.

Ormanlar afetleri önler, yağmurun yağmasını sağlar, yeraltı sularının oluşmasına yardımcı olur. Ormanlar biz insanlar için de doğal kaynaktır. Kağıt, reçine, boya renkleri hep ağaçlardan, onların köklerinden sağlanır.

zaten bir tek insanlar için ormanlar önemli değildir. Bir sincap, ağaçkakan için evi ormandır. Ormanlar bir çok hayvan için beslenme alanıdır. İpek böceği, panda ormandaki ağaçların yaprakları ile beslenir. Geyikler de bu ormanda yaşar, beslenir, doğar ve doğurur, çocukları olur.

Unutmayın, başkasının evini yıkarak, yok ederek kendinize ev yapamazsınız…

Ormanların gerçek sahibi ormanda yaşayan bütün canlılar ve bu orman sayesinde su içebilen bütün canlılardır…

(Visited 91 times, 1 visits today)