YOKSA DÜNYA DIŞINDA YAŞAM YOK MU?

“Ötegezegenler olarak adlandırılan, Güneş Sistemi’nin dışındaki gezegenleri keşfetmek ve özelliklerini belirlemek için uzun zamandır araştırmalar yapılıyor. Bu çalışmaların temel amacı Güneş Sistemi’nin dışında da canlıların yaşayıp yaşayamadığını anlamak. Bu güne kadar yapılan gözlemler Güneş Sistemi’nin özelliklerinin sonsuz sayıdaki ihtimalden sadece birinin gerçekleşmesi ile ortaya çıktığını gösteriyor.” (Kaynak: http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yasanabilir-gezegenler Dr. Mahir E. Ocak 12/02/2014 )

Yukarıdaki paragraftan Güneş Sistemi’nin bize sunmuş olduğu, alışık olduğumuz tarzda bir yaşam ihtimalinin diğer gezenlerde çok çok düşük olduğunu anlamak zor değil. Ancak sadece bizim galaksimizde (Samanyolu) Dünya ile yakın boylarda tahminen 17 milyar gezegen olduğu ve evrende Samanyolu gibi büyük sayılabilecek tahminen 300 ila 500 milyar arasında galaksi bulunduğu, hatta bu rakamların üzerine “cüce galaksi” olarak adlandırılan galaksilerin de sayısını eklersek, yaklaşık 6-8 trilyon arası galaksi rakamına ulaşılabileceği de birçok kaynakta belirtiliyor. Yani yukarıda sonsuz sayıdaki ihtimalden sadece biri ile ifade edilen başka yaşam olasılığını evrende bulunması muhtemel korkunç miktardaki gezegen sayısı ile çarparsak Dünyamızdakine benzer bir yaşam tarzının olma ihtimali yine de çok az değil. Diğer taraftan unutmayalım ki biz bu olasılık hesabını sadece dünyamızdakine benzer bir yaşam tarzı üzerinden yaptık. Elbette, evrende olması muhtemel her yaşam tarzının ya da yaşayan her canlının dünyamızdakilere benzemesi gerekmiyor. Belki bizden çok daha farklı görünen, çok daha farklı beslenme ve soluma sistemlerine sahip olan canlılar da mevcut. Olasılık hesabımızı farklı yaşam türlerinin de var olabileceğine göre yapmamız gerekmez mi? Madem evren bu kadar büyük, sadece Dünyamızda yaşam olabileceğini düşünmek mantığa sığar mı sizce?

(Visited 62 times, 1 visits today)