Yönetim Olmadan İnsan Yaşayabilir Mi?

Yönetim; İnsanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme, yürütme faaliyet ve çabaların toplamıdır. Şimdiye kadar toplulukların neredeyse hepsi kendilerini bir varlığın yönetiminde tuttu. Örnek vermek gerekirse eski zamanlarda çoğu topluluk putlara tapıyordu ve onları kendilerine karşı yönetici konumuna getirmişlerdi. Şimdi ise bundan biraz daha farklı olarak kendimizi yöneten kişiyi çoğunluk olarak seçebiliyoruz. Buna örnek vermek gerekirse ülkelerdeki yöneticiler halkın arasında seçim yapılarak çoğunluğun kararına bırakılıyor. Peki sizce yönetim olmadan da insanlar bir şekilde hayatlarına düzen içerisinde devam edebilirler mi? İnsanların düzen içinde yaşaması demek bir karmaşıklık veya kavga olmadan hayata devam etmesi demek fakat şu anda bu şekilde düşününce yönetim olmadan düzeni sağlamak çok zor geliyor. Şu an bile yönetim varken bu olaylar azalmamışken. Kısacası insanoğlunun yönetim olmadan veya herhangi bir ceza, kısıtlama olmadan düzene girebilmesi, düzen içinde yaşayabilmesi çok zor.

(Visited 7 times, 1 visits today)