Zaman Makinelerini Hazırlayın Japonya’ya Gidiyoruz!

Japonya hem dili hem kültürü açısından hep ilgilimi çekmiştir. Dili ve kültürü hakkında az çok bilgi sahibiyim. Peki ya tarihi? Japon tarihi hakkında fazla bilgi birikimine sahip olmadığımı fark ettim. Tarihini araştırmalı, kültürü ve tarihi arasındaki bağlantıyı kurabilmeliydim. Bu blogu yazmaktaki asıl amacım da Japon tarihi hakkında araştırma yapmak ve araştırmalarımı kısaca sizlere aktarmaktır. Umarım keyifle okursunuz.

JŌMON DÖNEMİ

Japon tarihi Jōmon Dönemi ile başlar.Bu dönemin ömrü uzundur. İklim koşulları nedeniyle insanların yaşayış şekli de sürekli değişmiştir. Gittikçe kötüleşen hava şartları yiyeceklerin verimini düşürmüş, popülasyonda azalmaya neden olmuştur. İnsanlar birbirinden ayrı ve daha küçük gruplar halinde yaşamaya başlamış, bu ise bölgesel farklılıkların belirginleşmesinde büyük rol oynamıştır. Aşağıda o dönemde yaşamış Japon insanların tahmini resimlerini görüyorsununuz:

YAYOİ DÖNEMİ

Yayoi Dönemi ile Jōmon Dönemi arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Yayoi Döneminde insanlar Jōmon Dönemine göre daha gelişmişlerdir ve onlara göre daha çağdaş bir yaşam sürmüşlerdir. Bunun yanı sıra inançlar arasında da birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıda Jōmon ve Yayoi Dönemi insanlarının karşılaştırmalı tahmini resimlerini görüyorsunuz:

KOFUN DÖNEMİ

Kofun Dönemi ilkel dönemlerin sonuncusudur. Adını, o dönemde yapılmış “Kofun” olarak isimlendirilen tümülüslerden (içinde mezar bulunan tepecikler) almıştır.

ASUKA DÖNEMİ

Asuka kentinin başkent olması ve Budizmin tanınması
açısından önem taşıyan bir dönem olmuştur.

NARA DÖNEMİ

İlk kalıcı başkent Nara olurken, Budizm dini de kalıcı olarak yerleşmiştir.

HEİAN DÖNEMİ

Başkent Heiankyou’ya taşınmış ve Heian dönemi başlamıştı. Bu dönem insanları oldukça kültürlü ve bilgiliydi. Ayrıca Samuray sınıfı da bu dönemde büyük güç kazanmıştı.

KAMAKURA DÖNEMİ

Moğollar iki kere Japonya’yı fethetmeye çalışmış fakat sert fırtınalar nedeniyle başarısız olmuşlardır.
Ayrıca bu dönem Zen mezhebinin tanındığı dönem olarak da bilinmektedir.

MUROMACHİ DÖNEMİ

Kyoto ele geçirilmiş, doğu ve güney olmak üzere iki ayrı imparatorluk kurulmuş ve sonrasında birleştirilmişlerdir. Bu dönemde Onin Savaşı gerçekleşmiş aynı zamanda Japonya, Portekizliler sayesinde Hristiyanlığı ve ateşli silahları tanımıştır.

EDO DÖNEMİ

Edo (şu anki Tokyo), bu dönemde çok büyük bir gelişim göstermiş ve nüfusu artmıştır. Halk, kesin çizgilerle sınıflara ayrılmıştır ve en üst sınıfı da Samuraylar oluşturmuş,ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Ülke tümüyle dünyadan izole edilmiştir. Fakat daha sonraları Mutsuhito tahta geçmiş, bu duruma bir dur demiş ve feodal rejimin kaldırılması kararını vermiştir.

MEİJİ DÖNEMİ

Meiji Anayasası kabul edilmiş, Çin-Japon ve Rus-Japon savaşları yaşanmıştır.İmparator Meiji’nin ölümüyle bu dönem son bulmuştur.

TAİSHO DÖNEMİ

Japonya İtilafların yanında savaşa katılmıştır. Ayrıca bu dönemde Büyük Kanto depremi gerçekleşmiş, Tokyo ve Yokohama şehirleri büyük yaralar almıştır.

SHOWA DÖNEMİ

İkinci Çin-Japon savaşı ve ardından Pasifik Savaşı başlamıştır. Hiroshima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları bölgelere büyük ve kalıcı zararlar vermiş, Japonya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Yeni anayasa kabul edilmiş, işgaller son bulmuştur. Çin ile ilişkiler normale dönerken petrol krizi baş göstermiştir.
Hiroshima’ya ait bir fotoğraf görüyorsunuz:

GÜNÜMÜZ

Birçok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındırmakla beraber oldukça modern şehirlere de sahiptir. Teknoloji alanında da büyük başarılara imza atmaktadır. Günümüzde Japonya’da okur-yazar oranı neredeyse %100dür. Eğitime böylesine önem veren bir ülkenin bu kadar gelişmiş olmasına şaşırmamak gerek.Kaynakça
www.msxlabs.org
www.japan-fans.com
japonkulturu.wordpress.com
www.ozelliklerinedir.com
www.manganimetr.com

(Visited 269 times, 1 visits today)