Zamanda Yolculuk

Bir zaman makinesi olsaydı taş devrine gitmek isterdim. Çivi yazısını ve o devirde olan buluşları öğrenirdim. Karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları nasıl çözdüklerini öğrenirdim. Günümüzde kullanılan aletlerin ilkel şekillerinin o devirde olup olmadığını araştırırdım. O dönemde hangi adet ve geleneklerin olduğunu öğrenirdim.

O dönemde hayvanların nasıl evcilleştirildiğini öğrenirdim. Bu devirle taş devrini karşılaştırma şansım olurdu. Öğrendiklerimi zaman makinesi ile geri dönünce arkadaşlarıma anlatırdım.

(Visited 78 times, 1 visits today)