Zarar Pervanesi

Termik santraller dünyadaki en zararlı şeyler olabilir. Bunları tanımlamak gerekirse: Termik santraller buhar gücüyle enerji üreten yapılardır. Her şey gibi bu yapıların da hem zararlı hemde yararlı yönleri var. Bu termik santraller nasıl mı çalışıyor? Isı enerjisini elektriğe dönüştürürler, koca yapının altında bulunan su ısıtılır ardından su buhara dönüşerek havaya doğru yükseliş yapar, bu yükseliş pervane şeklindeki türbinleri harekete geçirir ve buradan enerji elde edilir.

Çevre için olan zararlarına gelirsek çıkan dumanlar ozon tabakasına ciddi şekilde hasarlar vermektedir. Ozon tabakası bizi güneşin zararlı ışınlarından koruduğu gibi dünyamızın doğru sıcaklıkta kalmasına da büyük ölçüde yardımcı olur. Ama termik santrallerden çıkan bu dumanlar ozon tabakasını deler aynı zamanda bu gibi dumanları soluduğumuz zaman akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklar meydana gelebiliyor. Santrallerde enerji üretimi sırasında azotoksit, kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı maddeler açığa çıkıyor. Bu da çevredeki canlıların sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor.  İnsanlara ve hayvanlara verdiği zarar yetmiyormuş gibi çevrede bulunan tarım alanı, su kaynağı, doğal yaşam alanlarına da kalıcı zararlar vermektedir. Santralin bacasından çıkan dumanlar asit yağmurlarına sebep olur. Asit yağmurları çevrede bulunan toprağın yapısını baştan aşağıya bozmaktadır bununla kalmayıp bölgedeki ağaçların yapraklarına hasar verir. Bu sistemlerde soğutma, temizleme ve buhar elde etmek için bol miktarda su kullanılıyor. Dolayısıyla bu sular kirleniyor ve kirlenen sular deniz, akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılıyor böylece su kaynaklarımız kirlenmiş oluyor. Ne yazık ki bu santralleri yapacak şirketler devlete bu tür bilgileri vermekten kaçınıyor, santrallerin zararlarını gün yüzüne çıkartmak isteyenler ise sanki yasaya karşı çıkıyormuş muamelesiyle karşı karşıya kalıyor. Peki neden çoğu devlet bu kadar seviyor bu termik santralleri? Bunun birden çok sebebi var ama en gün yüzünde olanı çok az yatırım yapılarak inanılmaz derecede enerji elde ediliyor. Yararlarına da değinelim. Enerji üretilirken kömür kullanılır ve genelde niteliksiz kömür kullanılır bu da kömürden kazanılmasını sağlar.  Niteliksiz kömür ve suyun kullanılmasından dolayı çok düşük maliyetle santraller faaliyete geçirebilir.

Yararlarını ve zararlarını konuştuk sonuca gelmek gerekirse zararlar büyük ölçüde ağır basmaktadır AB gibi uluslararası kuruluşlar da aynı fikre sahip. Çevremizi korumak için bu tür santralleri olabildiğince azaltmalıyız. Dünyanın ömrünü çoğaltmak, gelecek nesillere güzel çevre, temiz hava en önemlisi şeffaf bir yaşam bırakmalıyız ve santrallerin zararlarını elimizden geldiği kadar yaymalıyız.

(Visited 26 times, 1 visits today)