Zorunluluk

Eğitim bir ferdin yaşama sanatını idrak etmesine yardımcı olacak bir rehber görevindedir. Hayat zorlu bir mücadeledir ve bizlerin bu mücadelede başarı elde edenlerden olmamız için eğitim şarttır. Aksi halde işimiz şansa kalmış demektir. Bu mücadelede zorunlu eğitim sürecinin bir bireye katkıları saymakla bitmeyecektir. Temel bilgilerin kazanımı yanında sosyal hayata hazırlık, sorumluluk bilincinin oluşması ve toplumsal katkısı en temel etkileridir diyebiliriz.

Zorunlu eğitimle bireylere temel seviyede eğitim verilere k günlük hayata uyum sağlamalarına yardımcı olunur. Bu süreçte en temel kazanım okuma yazmadır. Bireyler ayrıca bazı matematik işlemleri, mevsimler, doğa ve fizik olayları, tarih, sanat gibi birçok alanda bilgi sahibi olurlar. Belli seviyede bir eğitimin zorunlu olmasıyla hayatımızda birçok değişecektir. Kişi dünyanın nasıl oluştuğundan tutun, havuzun dolmasına, bağımsızlığın nasıl elde edildiğine birçok alanda bilgi sahibi olacak ve hayata bakışı bunları bilmeyenlere göre daha farklı olacaktır.

Zorunlu eğitimle öncelikle “cahillik kısır döngüsü” diye adlandırdığım bir sorundan uzak kalmamızı sağlar. Zorunlu eğitim olmasaydı bu eğitimi almamış bireylerin gelecek nesilleri de bu eğitimden noksan şekilde büyütülmüş olurlar. Böylece eğitimsizlik içinden çıkılamaz bir döngü haline gelir. Bir kimsenin eğitimsizliği tüm toplumu etkileyecek sorunlara yol açabilir. Kaldı ki bir bireyin eğitimsiz olmasının kendisine olan zararından çok topluma ve devletine zararı vardır. Bu nedenle eğitimsizlikle her zaman bir savaş halindeyiz. Cahillik ile yaptığımız sessiz ve soğuk bir savaş bu. Atatürk’ün de dediği gibi: En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.

Eğitim sadece okulda verilmez diyenler de olacaktır.  Aslına bakarsak belli seviye bir eğitimin ailede kazanılması mümkün olsa da aile de verilen eğitimin okulda verilen eğitime göre çok kısıtlı kaldığını söylemek gerekir. Sayısal konular içeren, ülkeyi teknolojik açıdan geliştirme potansiyeli en yüksek olan alanlara ilişkin dersler, aile eğitimi ile edinilebilecek düzeyde değildir. Bu sebepten dolayı eğitimin amacına ulaşması için o alanda bilgi sahibi olan, yetkili kişilerce öğretilmesi önemlidir.

Ayrıca sosyal anlamda da çocukların gelişmesinde okul eğitimi büyük rol oynar. Çocukların iletişim kurması açısından zorunlu eğitimin çok faydalı olacaktır. Zorunlu eğitim sürecinde çocukların ayrıca farklı kültürden insanlarla beraber olarak kültürel farklılıkları da deneyimleme şansları olacaktır. Yazılı veya sözlü şekillerde kültürleri tanıma şansları olacaktır. Bu da sosyokültürel açıdan bu deneyime sahip çocukları diğerlerine göre daha önde yapacaktır. İlerleyen zamanda iş hayatına bu deneyimlerin olumlu etkileri olacaktır.

Zorunlu eğitim toplumsal bilincin ve sorumluluk duygusunun da gelişmesine katkı sağlar. Bu sayede milli bilinci oluşmuş, verimli çalışabilecek ve gerçek anlamda ülkesine katkı sağlayabilecek bireyler oluşacaktır.

 

Bu gelişimler zorunlu eğitimin sağladığı temel bilimlerin ve sayamadığımız birçok ders ve hayat kolaylaştıran bilgilerin, zorunlu eğitimle bireylere aktarılması sayesindedir.

(Visited 97 times, 1 visits today)