BİLİM KATEGORİSİ için AÇIKLAMALAR

 • Bilim kategorisinde içerik üretecek bloggerlar, bu alanın içeriğine uygun konular seçecektir.
 • Konular, pozitif ve sosyal bilimleri kapsayacak şekilde olacaktır.
 • Sanat, başka bir başlık altında toplandığı için o alanla ilgili yazılar burada yer almayacaktır.
 • Fizik, kimya, astroloji, biyoloji, tıp, matematik, dilbilim, mantık, tarih, coğrafya, din, estetik, ahlak, sosyoloji, psikoloji, felsefe, resim, müzik, heykel vb tüm alanlarda yazılar kaleme alabileceklerdir.
 • Sosyal ve pozitif bilimlerin her iki alanından da disiplinler seçerek yazılar kaleme alan bloggerlar içeriklerini oluştururken alanları anahtar kelime (etiket) kısmında belirtecek ve her iki alanın kendine özgü yöntemlerini göz önünde bulundurarak yazacaktır.

Pozitif Bilim Alanındaki Yazılar

Bloggerlar, bilim başlığı altında pozitif bilim (fizik, kimya, astroloji, biyoloji, tıp, matematik vb) alt başlığındaki yazılarında:

 1. Sayısal verilerden yararlanmaya özen gösterecekler.
 2. Bilimsel ve kanıta dayalı yazılar kaleme alacaklar.
 3. Pozitif bilimlerin birkaç disiplinini kapsayan bir yazıysa bu yazının hangi disiplinleri kapsadığını belirtecekler.
 4. Somut ve objektif yazılar kaleme alacaklar.
 5. İspata dayalı yazılarda hipotez, sentez basamakları mutlaka izlenecek.
 6. Deneye dayalı bir veri yüklenecekse bu deney yazılı ve ayrıntılı olarak, şekillerle de desteklenerek anlatılacak.
 7. Bir hipotez kurulacaksa aşağıdaki basamaklar izlenecek.

bilim-hipotez-harita

Sosyal Bilim Alanındaki Yazılar

Bloggerlar, bilim başlığı altında sosyal bilimler (mantık, tarih, coğrafya, din, estetik, ahlak, sosyoloji, psikoloji, felsefe, matematik, mantık, resim, müzik, heykel) alt başlığındaki yazılarında:

 1. Sosyal bilimler çok geniş bir araştırma sahası ve konu çeşitliliğine sahip olduğu için konu sınırlamasına özen gösterilmelidir.
 2. Konudan uzaklaşmadan “kararlı” içerikler oluşturulmalıdır.
 3. Yazıyı kaleme aldıkları alan birden fazla disiplini içeriyorsa o disiplinleri anahtar kelimeler kısmına yazıp sınırlılıklarını iyi belirlemelidirler.
 4. Özgün içerikler oluşturulmalıdır.
 5. Bir düşünürün hayatını anlatsalar bile kendi sözcükleriyle o düşünürü konu edinmelidirler. Kes-kopyala anlayışından uzak durmalıdırlar. 
 6. İki ayrı olay arasında çıkarımda bulunurken ya da sebep-sonuç ilişkisi kurarken doğru problem yolları seçtiklerinden ve doğru ilişkilendirmeler yaptıklarından emin olmalıdırlar.
 7. Bir konuyu anlatırken görsel kullanacaklarsa bloggerlar bu görsellerle ilgili açıklamaları, görselin altına yazmalıdırlar.
(Visited 808 times, 1 visits today)