İÇERİK KILAVUZU

1. Bilim

 • Bilim kategorisinde içerik üretecek bloggerlar, bu alanın içeriğine uygun konular seçecektir.
 • Konular, pozitif ve sosyal bilimleri kapsayacak şekilde olacaktır.
 • Sanat, başka bir başlık altında toplandığı için o alanla ilgili yazılar burada yer almayacaktır.
 • Fizik, kimya, astroloji, biyoloji, tıp, matematik, dilbilim, mantık, tarih, coğrafya, din, estetik, ahlak, sosyoloji, psikoloji, felsefe, resim, müzik, heykel vb tüm alanlarda yazılar kaleme alabileceklerdir.
 • Sosyal ve pozitif bilimlerin her iki alanından da disiplinler seçerek yazılar kaleme alan bloggerlar içeriklerini oluştururken alanları anahtar kelime (etiket) kısmında belirtecek ve her iki alanın kendine özgü yöntemlerini göz önünde bulundurarak yazacaktır.

[accordions]

[accordion title=”Pozitif Bilim Alanındaki Yazılar” load=”hide”]

 • Bloggerlar, bilim başlığı altında pozitif bilim (fizik, kimya, astroloji, biyoloji, tıp, matematik vb) alt başlığındaki yazılarında:

  1. Sayısal verilerden yararlanmaya özen gösterecekler.
  2. Bilimsel ve kanıta dayalı yazılar kaleme alacaklar.
  3. Pozitif bilimlerin birkaç disiplinini kapsayan bir yazıysa bu yazının hangi disiplinleri kapsadığını belirtecekler.
  4. Somut ve objektif yazılar kaleme alacaklar.
  5. İspata dayalı yazılarda hipotez, sentez basamakları mutlaka izlenecek.
  6. Deneye dayalı bir veri yüklenecekse bu deney yazılı ve ayrıntılı olarak, şekillerle de desteklenerek anlatılacak.
  7. Bir hipotez kurulacaksa aşağıdaki basamaklar izlenecek.

  bilim-hipotez-harita

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”Sosyal Bilim Alanındaki Yazılar” load=”hide”]

  1. Sosyal bilimler çok geniş bir araştırma sahası ve konu çeşitliliğine sahip olduğu için konu sınırlamasına özen gösterilmelidir.
  2. Konudan uzaklaşmadan “kararlı” içerikler oluşturulmalıdır.
  3. Yazıyı kaleme aldıkları alan birden fazla disiplini içeriyorsa o disiplinleri anahtar kelimeler kısmına yazıp sınırlılıklarını iyi belirlemelidirler.
  4. Özgün içerikler oluşturulmalıdır.
  5. Bir düşünürün hayatını anlatsalar bile kendi sözcükleriyle o düşünürü konu edinmelidirler. Kes-kopyala anlayışından uzak durmalıdırlar. 
  6. İki ayrı olay arasında çıkarımda bulunurken ya da sebep-sonuç ilişkisi kurarken doğru problem yolları seçtiklerinden ve doğru ilişkilendirmeler yaptıklarından emin olmalıdırlar.
  7. Bir konuyu anlatırken görsel kullanacaklarsa bloggerlar bu görsellerle ilgili açıklamaları, görselin altına yazmalıdırlar.

   Bloggerlar, bilim başlığı altında sosyal bilimler (mantık, tarih, coğrafya, din, estetik, ahlak, sosyoloji, psikoloji, felsefe, matematik, mantık, resim, müzik, heykel) alt başlığındaki yazılarında:

[/accordion]
[/accordions]

       2. Sanat

 • Bloggerlar, film, tiyatro, konser, opera vb. sanatsal faaliyetlerle ilgili izlenimlerini,  eleştirilerini, görüş ve önerilerini bu başlık altında toplayacaklardır.
 • Yapacakları olumlu ve olumsuz eleştirilerde görüşlerini tüm açıklığıyla ortaya koyacaklardır.
 • Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturtulmalıdır.
 • Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır.
 • Düşünsel planla yazılır.
 • Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır.
 • Eser, tüm yönlerinin yanı sıra eserin senaryosunu yazanın ya da sahneye koyan yönetmenin hayatı da değerlendirme kriterleri arasında yer alabilir.
 • Eserin hangi tarihte yazıldığı da önemli olduğu için dönemin şartları araştırılarak ve göz önünde tutularak eser eleştirilir.
 • Sanat başlığında yazacak bloggerlar, aşağıdaki basamakları takip ederek ve yukarıdaki görüşleri göz önünde tutarak olumlu ya da olumsuz eleştirilerini gerçekleştirirler:

[accordions]

[accordion title=”Eser Ayrıntıları” load=”hide”]

 • Eserin adı:
 • Eserin yapım yılı:
 • Eserin menşei (ülkesi):
 • Eserin konusu:
 • Eserin türü:
 • Eserin oyuncuları:
 • Eserin içeriği:
 • Eserin konusunun geçtiği zaman dilimi:
 • Eserin mekanları:
 • Eserin eleştirilme nedeni:

[/accordion]
[/accordions]

       3. Kitap

 • Bloggerların nceleyecekleri kitaplar, sadece roman olmak zorunda değildir. Her tür kitabı inceleyebilirler.
 • Bu alanda yazı kaleme alacak bloggerlar iki ayrı yol izleyebilirler:

[accordions]

[accordion title=”1. Yöntem” load=”hide”]

 • Kitap inceleme metotlarına uygun olarak bir kitabı inceleyebilirler. Bu tür eserler genellikle edebi türde eserler olup -roman, hikaye, masal, tiyatro, deneme vb.- bloggerlar bunlardan birini inceleyebilirler.
 • Bu yöntemi kullanan bloggerlar da kendilerinden istenen sözcük sayısını kullanarak bir metin yazmak zorundadırlar.
 • Bu yöntem genellikle nesnel bir inceleme yöntemi olarak kullanılır.
 • Bloggerlar, inceleyeceği kitabı, aşağıda vereceğimiz yönergeye uygun olarak ele almalıdırlar.

ROMAN İNCELEME PLANI

A. Şekil Yönüyle İnceleme

1. Romanın Adı
2. Romanın Yazarı
3. Romanın Basıldığı Yer ve Tarih
4. Romanın Yayınevi veya Yayımlayanı
5. Romanın Sayfa Sayısı

B. İçerik Yönüyle İnceleme

1. Olayın özeti

a. Romanın Olay Örgüsü
b. Romanın Olay Halkalarından Örnekler

2. Kişiler

a. Asıl Kişiler
i. Fiziki Portre
ii. Ruhi Portre

b. Yardımcı Kişiler

i. Fiziki Portre
ii. Ruhi Portre

c. Kişiler Arasındaki İlişkiler

3. Olayın Geçtiği Mekânlar

a. Mekânlar ve Bu Mekânların Özellikleri
b. Mekânların Kahraman ve Olaylarla İlişkisi

4. Zaman

a. Kronolojik Zaman
i. Gündüz
ii. Gece
iii. Mevsimler
iv. Yıl

b. Zamanda Geriye Dönüşler

5. Anlatıcının Bakış Açısı

a. Hakim (İlahî) Bakış Açısı
b. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı
c. Gözlemci Bakış Açısı

6. Dil ve Anlatım Özellikleri

a. Anlatım Türleri
i. Öyküleyici Anlatım
ii. Betimleyici Anlatım
iii. Açıklayıcı Anlatım
iv. Tartışmacı Anlatım
v. Öğretici Anlatım
vi. Kanıtlayıcı Anlatım
vii. Düşsel Anlatım
viii. Gelecekten Söz Eden Anlatım
ix. Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım
x. Destansı Anlatım
xi. Söyleşmeye Bağlı Anlatım
xii. Mizahi Anlatım

b. Dil ve Üslup Özellikleri
i. Akıcılık
ii. Duruluk-Açıklık
iii. Yalınlık

7. Romanın Türü

a. Tahlil Romanı
b. Sosyal Roman
c. Macera Romanı
ç. Tarihi Roman

8. Romanın Konu ve Teması

a. Romanın Yazıldığı Dönemle İlişkisi
b. Yazarın Hayatı, Sanatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi
c. Roman Hakkındaki Kişisel Duygu ve Düşünceleriniz
ç. Romanı İncelerken Faydalandığınız Kaynaklar

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”2. Yöntem” load=”hide”]

 • Bloggerlar, bir kitabı inceleme basamaklarına göre değil de içerik yönünden ya da biçimsel yönden eleştirel bir bakış açısıyla da inceleyebilirler. Bununla ilgili kitap eklerindeki örneklere bakabilirler.
 • Eleştirel yönteme başvuran bloggerlar, eleştirilerinde tutarlı olmak zorundadırlar.
 • Bloggerlar, olumlu ya da olumsuz eleştirilerini yöneltirken yazarın eserini bütün olarak, sadece o eseri gözeterek yapmalıdırlar.
 • Eser eleştirilerinde, yazarı incitecek, onu rencide edecek, toplumsal olarak küçük düşürecek ya da esere karşı haksız ve ağır eleştirilerle eseri ve eserin sahibini zor durumda bırakacak yazılar kaleme almamalıdırlar.

[/accordion]
[/accordions]

       4. Spor

 • Spor yazısı yazacak bloggerların öncelikle hangi spor alanında yazacağını belirlemesi gerekmektedir.
 • Spor başlığı altında öğrenciler kimi müsabakaları yorumlayabilecekleri gibi tüm sporlara dair genel bilgilendirmelerde de bulunabilir.
 • Bloggerlar, bir müsabakayı onu anlatan spiker gibi düz bir anlatımla doğrudan aktaramazlar. Müsabakayı yorumlayıp iki takımın rekabetini kendi gözlemleriyle aktarabilirler. 
 • Futbol, voleybol, hentbol, basketbol, sutopu, güreş, binicilik, tenis, Uzakdoğu sporları, zihin sporları, jimnastik, atletizm, dans, kayak, zumba vb. spor dallarında bloggerlar yazabilir.
 • Spor başlığı altında yazılan yazılarda bir spor dalı tanıtılabilecekken o spor dalıyla ilgili bir soruna da değinilebilir. 
 • Spor yazıları yazılırken o alandaki bir sporcudan da bahsedilebilir.
 • Bloggerlar, sloganvari, incitici, bir başka takımın taraftarlarını rencide edici söylemler içine giremezler.
 • Yanlış bilgiler vererek, ya da doğru bile olsa karşı tarafı rencide edecek bilgilerle, sataşmalar yoluyla bir başka takım taraftarını kışkırtamazlar.

      5. Gezi

 • Bir kişinin, gezip gördüğü yerlerdeki kültürleri, insanların yaşayış biçimlerini, kentleri, doğal ve tarihi güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri edebi bir üslupla kaleme almasına “gezi yazısı” denir.
 • Bloggerlar, sadece gezip gördükleri yerleri değil, internetten araştırarak gezip görmek istedikleri yerleri de bu başlık altında toplayabilirler. Deneyimlerini paylaşabilecekleri gibi dünyanın en ilgi çekici yerlerine dair ilginç bilgileri de aktarabilirler.
 • Bloggerlar, gezi başlığının altında yurtiçi ve yurtdışı gezi gözlemlerini paylaşabilirler. Görülen yerler ya da görülmesi istenen yerler yazılabilir.

[accordions]

[accordion title=”Gezi Yazısı:” load=”hide”]

 • Gezi yazılarında, gezilip görülen ya da gezilmek istenen yerin özellikleri ele alınır.
 • Gezilen yerin özellikle tarihi, coğrafi, tabi ve sosyal nitelikleri belirgin şekilde anlatılır.
 • Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren insanlar, yerler, mekanlar ve farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebi bir üslupla yazıya geçirilir.
 • Gezi yazılarında ayrıca yörenin dil, din, inanç, adet, gelenek, görenekleri incelenir. Bölgedeki insanların düşünce yapısı ortaya konur.
 • Bölge, okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka bölgelerle kıyaslanır.
 • Yazar, gezisi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızasında tutmak zor olduğu için gezi esnasında kısa notlar alır ve bunları hikaye eder.
 • Gezi yazısı gezilen bölge için belgesel bilgiler içerir. Bu bakımdan gezi yazısında yazar gözlemlerine yer vermeli, yanlış bilgiler aktarmamalıdır. Gezi yazısında gerçek bilgiler verilmelidir. Ancak gezi yazıları her şeye rağmen kişisel bir değerlendirme içerdiği için nesnel verilerden oluşan bilimsel bir belge niteliği taşımaz. Sadece fikir verici bir içeriğe sahiptir. Dış dünyayı yazarın gözüyle anlamaya yarar.
 • Gezi yazılarında çoğu kez kronolojik zamanlı plan uygulanır. Gezi için yapılan hazırlıklar; yolculuk, yolculuk sırasında görülen ilgi çekici olaylar; varış, varıştaki ilk izlenimler vb ele alınır.
 • Aynı yerler daha önce de başkaları tarafından görülmüş, yazılmış olabilir. Bu nedenle gezi yazılarında özgün gözlemler ya da araştırma sonuçlarını aktarmak önemlidir.
 • Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma ile bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Anlattıkları, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
 • Gezi yazılarında yazar; açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ve tartışmacı gibi bütün anlatım yöntemlerinden yararlanabilir. Ayrıca örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi anlatım tekniklerinden de yararlanabilir.
 • Fotoğraf, gezi yazısını zenginleştireceği için mutlaka kullanılmalıdır.

[/accordion]
[/accordions]

       6. Teknoloji

Bloggerlar, teknoloji başlığı altında teknoloji alanındaki gelişmeler, ürün karşılaştırma, ürün incelemeleri gibi konulardan birinde yazabilirler.

[accordions]

[accordion title=”Teknolojik Gelişmeler” load=”hide”]

Teknolojik Gelişmeler

 • Bu başlık altında bloggerlar, teknoloji alanındaki gelişmelerden bizleri haberdar edebilirler.
 • Ancak teknoloji alanındaki bir gelişmeyi, bir haberi ya da olduğu gibi bir içeriği kopyalayamazlar. O alandaki gelişmelerle ilgili kendi bilgilerini bizimle paylaşmalıdırlar.
 • Teknoloji alanındaki yenilikleri yazarken bloggerlar, bunun gerçekten insanlık ve evren için faydalı olması kuralını göz önünde bulunduracaklardır.
 • Fayda sağlamayacak ürünlerle ilgili olumsuz eleştirilerini de yine teknoloji alanındaki gelişmeler başlığı altında blog okuyucularıyla paylaşabileceklerdir.

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”Ürün Karşılaştırma” load=”hide”]

Ürün Karşılaştırma

 • İkinci olarak bloggerlar, benzer özellikler taşıyan iki ayrı cihazı bizler için karşılaştırabilirler. Karşılaştırma yaparken;
  • Ürün kullanım deneyimi,
  • ergonomi,
  • kullanışlılık,
  • fiyat,
  • (varsa) işlemci,
  • tasarım,
  • dayanıklılık,
  • teknik veriler,
  • olumlu ve olumsuz yönler inceleme yazısında değinilecek konular içinde yer almalıdır.

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”Ürün İncelemeleri” load=”hide”]

Ürün İncelemeleri

Bu başlık altında teknolojik bir ürünü inceleyebileceklerdir.

Teknolojik ürünlerin incelenmesinde dikkat edilecek hususlar ise şunlar:

 • Teknolojik bir ürünü tanıtırken tüm özelliklerini bizlere anlaşılır bir şekilde aktarmaları gerekmektedir.
 • Cihazın ya da ürünün olumlu ve olumsuz yanları yazılmalıdır.
 • Ürün karşılaştırmasında olduğu gibi ergonomi, kullanışlılık, fiyat, işlemci, tasarım, dayanıklılık, teknik veriler, deneyim konularına değinilmelidir.

[/accordion]
[/accordions]

       7. Edebiyat

Edebiyat başlığı altında bloggerlar kendilerine ait; Roman, Öykü, Deneme, Tiyatro, Günce, Şiir türlerindeki yazıları yayınlayabilirler.

Roman türünde eser kaleme alan yazarlarımız bunu tefrika (bütünlüğü olan bir eserin belli aralıklarla dizi şeklinde yayına alınması) biçiminde yayınlayabilirler.

Bloggerlar, yazdıkları bu eserlerin içeriklerini oluştururken şunlara dikkat etmelidir:

 • Bir kitaba, asla havadan sudan söz ederek başlamayın.
 • Hesapsız ünlem kullanmayın. 100.000 kelimelik bir düzyazıda en fazla iki ya da üç tane ünlem olmalı.
 • “Birdenbire” sözcüğünü asla kullanmayın.
 • Margaret Atwood değilseniz, bir yeri ya da bir şeyi tasvir ederken aşırı ayrıntıya girmeyin.

[accordions]

[accordion title=”Diana Athill” load=”hide”]

 • Cümlelerinizin ritmini kontrol etmek için, yazdıklarınızı sesli bir şekilde kendinize okuyun.
 • Silin (hatta SİLİN): ancak olmazsa olmaz sözcükleri tutarak, gerekli sözcükler anlamlı hale gelebilir.

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”Margaret Atwood” load=”hide”]

 • Bilgisayar kullanıyorsanız, yazdığınız her şeyi yedekleyin.
 • Kitabınızı, okuyup fikirlerini söylemeleri için bir ya da iki arkadaşınıza verin.
 • Ormanın ortasında oturup durmayın. Kaybolduysanız ya da tıkandıysanız, geldiğiniz yoldan geri dönüp başka bir yola girin. Karakteri değiştirin, zamanı değiştirin, açılış sayfasını değiştirin.

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”Roddy Doyle” load=”hide”]

 • Kendinize nazik davranın. Sayfaları olabildiğince hızlı doldurun: çift boşluklu yazın, iki satırda bir yazın ve her sayfa bittiğinde, bunu bir zafer olarak görün.
 • 50. sayfaya geldiğinizde sakinleşin, niteliği düşünmeye başlayın.

[/accordion]
[/accordions]

[accordions]

[accordion title=”Richard Ford” load=”hide”]

 • Yazarken “Sonra” sözcüğünü kullanmayın. Bunun için “ve” sözcüğü var (Notos: Bilge Karasu’nun “ve” sözcüğünü asla kullanmamış olması geldi aklımıza!)
 • Çok bariz bir birinci şahıs ağzı kendini karşı konulamaz şekilde ortaya koymadığı takdirde üçüncü ağızdan yazın.
 • Bilgiye erişim ücretsiz ve evrensel olduğu için, edebi eser yazarken kapsamlı bir araştırma yapın.

[/accordion]
[/accordions]

       8. Çevre

 • Doğayla ilgili sorunlar, ekolojik denge, coğrafi özellikler, dünyayla ilgili çözüm önerileri bu başlık altında yer alacaktır. Bu yazılar, aynı zamanda belgesel yazı türüne de girmektedir.
 • Su dünyasında yaşanan sorunlar da yine bu başlık altında kaleme alınabilecektir.
 • Belgesel yazarları, bahsettikleri konunun ayrıntılarını iyi tespit etmelidirler. Bir konudan başka bir konuya geçmeden hangi başlık altında yazılıyorsa ona uygun içerikten ayrılmamalıdırlar.
 • Çevre yazılarında ayrıntılar çok önemli olduğu için, çevresel sorun olarak gördüğünüz şeyin ne olduğu, bunun neden bir sorun teşkil ettiği, hangi gerekçelerle bu sorunun ortaya çıktığı, dış etkenlerin neler olduğu, insan faktörünün rolü, diğer dış etkenlerin neler olduğu gibi sorulara yanıt aranmalıdır.
 • Ayrıca çözüm yollarının neler olduğu da yazıda belirtilmelidir.
 • Sadece bir sorunun değil, çevreyle ilgili bir gözlem de yazılarda aktarılabilir. Bu tür yazılarda da çevrenin iyi gözlemlenmesi, detayların kesinlikle gözden kaçırılmaması ve konuyla ilgili çok ayrıntılı araştırmalar yapılması gerekmektedir.
 • Bitkilerin yaşamları da bu başlık altında ele alınabilir. Seçilen bitki ya da bitki türleriyle ilgili birçok detaya değinilmeli, ilginç bilgiler aktarılmalıdır.
 • Belgesel yazarlığı, diğer blog türlerine göre daha çok araştırma ve daha çok dikkat isteyen bir türdür. Diğer blog türlerine göre daha nesnel ve araştırmaya dayalıdır. Bu nedenle, bu türde yazı yazan bloggerların, konu seçimlerinde ve araştırma yöntemlerinde özenli ve dikkatli olması esastır.
 • Belgesel yazarlığı, daha çok videoya dayandığı için az kullanılan bir yazı türüdür. Bu nedenle yazının tıklanma oranı ve Google’da arandığında yazılan yazının insanların karşısına çıkma olasılığı daha yüksektir.
 • Belgesel bloggerları da diğer başlıklarda olduğu gibi özgün içerikler üretmelidir.
 • Bir tür tanıtılırken ya da ekoloji ve doğal yaşam alanlarından herhangi birinde yazı kaleme alınırken tüm özellikler, en ince ayrıntılarına kadar verilmelidir.

       9. Hayvanlar Alemi

Hayvanlar alemi başlığı altında tüm hayvan türleriyle ilgili bilgi aktarılabilir.

Bir tür tanıtılırken canlının tüm özellikler, en ince ayrıntılarına kadar verilmelidir.

Hayvanlar alemi başlığı altında:

 • Hayvanın adı:
 • Yaşadığı coğrafya:
 • Yaşam alanı:
 • Nasıl bir tür olduğu:
 • Fiziksel özellikleri:
 • Hangi aileden oldukları:
 • Neyle beslendikleri:
 • Avlanma şekilleri:
 • Kaç yıl yaşadıkları:
 • Kaç yavru dünyaya getirdikleri:
 • Yavrularını ve kendilerini koruma şekilleri:
 • En çok mücadele ettikleri türün hangisi olduğu:
 • Evcilleştirilebilip evcilleştirilemedikleri vb. tüm bilgiler yer almalıdır.

http://www.devkanatlar.com/v1.4/belgesel/?cat=metin

       10. Eğitim

Bloggerlar, eğitime dair her türlü soru, görüş ve çözüm önerilerini bu başlık altında toplayabilirler.Öğretmenlerine, anne-babalarına ve arkadaşlarına eğitimle ilgili tavsiyelerde ya da eleştirilerde bulunabilirler.
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgileri de bu başlık altında derleyebilirler.Kendi öğrenme yöntemlerimizle başka ülkelerin öğrenme ve öğretme metotlarını karşılaştırabilirler.Derslerle ilgili yaratıcı aktiviteler sunabilirler.
Yaratıcı aktivite ve deneylere de bloggerlar bu başlık altında yer verebilirler.
Eğitim alanında yapılan araştırmaları derleyerek bir sonuç üretebilirler.

 • Çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği,
 • Eğitimde mutlu olmanın yolları,
 • Eğitimde cesaretlendirmenin ne demek olduğu,
 • Eğitimde dijitalleşme,
 • Yeni yüzyılın eğitim faaliyetlerinin neler olabileceği,
 • Çeşitli derslerin birbiriyle olan etkileşimi,
 • Alakasız görünen materyallerin nasıl birer eğitim aracına dönüşeceği,
 • Beceri eğitimi,
 • Yaz tatilinde öğrendiklerimizi unutmamak için öneriler,
 • Sorunun kaynağına inerek eğitimi güçlendirme

gibi birçok konuda yazı kaleme alabilirler.

Bloggerlar, kaba, rencide edici, karşı tarafı incitecek yazılar kaleme alamazlar. Eleştirileri olumsuz dahi olsa yapıcı birtakım çözüm önerileri sunmaları gerekmektedir.

       11. Sağlık

 • Sağlık başlığı altında tıptaki gelişmelerden sağlık adına alınması gereken önlemlere dek birçok konuda içerik üretilebilir.
 • Yeni hastalıklar, geçmişten bugüne değişen hastalık türleri, yeniden türeyen hastalıklar gibi birçok ilginç konuda bilgiler paylaşılabilir.
 • Tıp alanında yaşanan gelişmeler, hastanelerde yaşanan ilginç olaylar da aktarılabilir.
 • Sağlıklı yaşam önerileri sunulabilir.
 • Bloggerlar, doğal iyileşme yollarından ve tedavi edici bitkilerden de bu başlık altında bahsedebilirler.
 • Beslenme alışkanlıkları, sağlığa zararlı gıdalar, ağız ve diş sağlığı gibi konuları da ele alabilirler.

 

(Visited 1.125 times, 1 visits today)