KİTAP KATEGORİSİ için AÇIKLAMALAR

  • Bloggerların nceleyecekleri kitaplar, sadece roman olmak zorunda değildir. Her tür kitabı inceleyebilirler.
  • Bu alanda yazı kaleme alacak bloggerlar iki ayrı yol izleyebilirler:

1. Yöntem:

  • Kitap inceleme metotlarına uygun olarak bir kitabı inceleyebilirler. Bu tür eserler genellikle edebi türde eserler olup -roman, hikaye, masal, tiyatro, deneme vb.- bloggerlar bunlardan birini inceleyebilirler.
  • Bu yöntemi kullanan bloggerlar da kendilerinden istenen sözcük sayısını kullanarak bir metin yazmak zorundadırlar.
  • Bu yöntem genellikle nesnel bir inceleme yöntemi olarak kullanılır.
  • Bloggerlar, inceleyeceği kitabı, aşağıda vereceğimiz yönergeye uygun olarak ele almalıdırlar.

ROMAN İNCELEME PLANI

A. Şekil Yönüyle İnceleme

1. Romanın Adı
2. Romanın Yazarı
3. Romanın Basıldığı Yer ve Tarih
4. Romanın Yayınevi veya Yayımlayanı
5. Romanın Sayfa Sayısı

B. İçerik Yönüyle İnceleme

1. Olayın özeti

a. Romanın Olay Örgüsü
b. Romanın Olay Halkalarından Örnekler

2. Kişiler

a. Asıl Kişiler
i. Fiziki Portre
ii. Ruhi Portre

b. Yardımcı Kişiler

i. Fiziki Portre
ii. Ruhi Portre

c. Kişiler Arasındaki İlişkiler

3. Olayın Geçtiği Mekânlar

a. Mekânlar ve Bu Mekânların Özellikleri
b. Mekânların Kahraman ve Olaylarla İlişkisi

4. Zaman

a. Kronolojik Zaman
i. Gündüz
ii. Gece
iii. Mevsimler
iv. Yıl

b. Zamanda Geriye Dönüşler

5. Anlatıcının Bakış Açısı

a. Hakim (İlahî) Bakış Açısı
b. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı
c. Gözlemci Bakış Açısı

6. Dil ve Anlatım Özellikleri

a. Anlatım Türleri
i. Öyküleyici Anlatım
ii. Betimleyici Anlatım
iii. Açıklayıcı Anlatım
iv. Tartışmacı Anlatım
v. Öğretici Anlatım
vi. Kanıtlayıcı Anlatım
vii. Düşsel Anlatım
viii. Gelecekten Söz Eden Anlatım
ix. Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım
x. Destansı Anlatım
xi. Söyleşmeye Bağlı Anlatım
xii. Mizahi Anlatım

b. Dil ve Üslup Özellikleri
i. Akıcılık
ii. Duruluk-Açıklık
iii. Yalınlık

7. Romanın Türü

a. Tahlil Romanı
b. Sosyal Roman
c. Macera Romanı
ç. Tarihi Roman

8. Romanın Konu ve Teması

a. Romanın Yazıldığı Dönemle İlişkisi
b. Yazarın Hayatı, Sanatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi
c. Roman Hakkındaki Kişisel Duygu ve Düşünceleriniz
ç. Romanı İncelerken Faydalandığınız Kaynaklar

2. Yöntem

  • Bloggerlar, bir kitabı inceleme basamaklarına göre değil de içerik yönünden ya da biçimsel yönden eleştirel bir bakış açısıyla da inceleyebilirler. Bununla ilgili kitap eklerindeki örneklere bakabilirler.
  • Eleştirel yönteme başvuran bloggerlar, eleştirilerinde tutarlı olmak zorundadırlar.
  • Bloggerlar, olumlu ya da olumsuz eleştirilerini yöneltirken yazarın eserini bütün olarak, sadece o eseri gözeterek yapmalıdırlar.
  • Eser eleştirilerinde, yazarı incitecek, onu rencide edecek, toplumsal olarak küçük düşürecek ya da esere karşı haksız ve ağır eleştirilerle eseri ve eserin sahibini zor durumda bırakacak yazılar kaleme almamalıdırlar.
(Visited 496 times, 1 visits today)