GEZİ KATEGORİSİ için AÇIKLAMALAR

Bir kişinin, gezip gördüğü yerlerdeki kültürleri, insanların yaşayış biçimlerini, kentleri, doğal ve tarihi güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri edebi bir üslupla kaleme almasına “gezi yazısı” denir.

Bloggerlar, sadece gezip gördükleri yerleri değil, internetten araştırarak gezip görmek istedikleri yerleri de bu başlık altında toplayabilirler. Deneyimlerini paylaşabilecekleri gibi dünyanın en ilgi çekici yerlerine dair ilginç bilgileri de aktarabilirler.

Bloggerlar, gezi başlığının altında yurtiçi ve yurtdışı gezi gözlemlerini paylaşabilirler. Görülen yerler ya da görülmesi istenen yerler yazılabilir.

 • Gezi yazılarında, gezilip görülen ya da gezilmek istenen yerin özellikleri ele alınır.
 • Gezilen yerin özellikle tarihi, coğrafi, tabi ve sosyal nitelikleri belirgin şekilde anlatılır.
 • Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren insanlar, yerler, mekanlar ve farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebi bir üslupla yazıya geçirilir.
 • Gezi yazılarında ayrıca yörenin dil, din, inanç, adet, gelenek, görenekleri incelenir. Bölgedeki insanların düşünce yapısı ortaya konur.
 • Bölge, okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka bölgelerle kıyaslanır.
 • Yazar, gezisi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızasında tutmak zor olduğu için gezi esnasında kısa notlar alır ve bunları hikaye eder.
 • Gezi yazısı gezilen bölge için belgesel bilgiler içerir. Bu bakımdan gezi yazısında yazar gözlemlerine yer vermeli, yanlış bilgiler aktarmamalıdır. Gezi yazısında gerçek bilgiler verilmelidir. Ancak gezi yazıları her şeye rağmen kişisel bir değerlendirme içerdiği için nesnel verilerden oluşan bilimsel bir belge niteliği taşımaz. Sadece fikir verici bir içeriğe sahiptir. Dış dünyayı yazarın gözüyle anlamaya yarar.
 • Gezi yazılarında çoğu kez kronolojik zamanlı plan uygulanır. Gezi için yapılan hazırlıklar; yolculuk, yolculuk sırasında görülen ilgi çekici olaylar; varış, varıştaki ilk izlenimler vb ele alınır.
 • Aynı yerler daha önce de başkaları tarafından görülmüş, yazılmış olabilir. Bu nedenle gezi yazılarında özgün gözlemler ya da araştırma sonuçlarını aktarmak önemlidir.
 • Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma ile bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Anlattıkları, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
 • Gezi yazılarında yazar; açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ve tartışmacı gibi bütün anlatım yöntemlerinden yararlanabilir. Ayrıca örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi anlatım tekniklerinden de yararlanabilir.
 • Fotoğraf, gezi yazısını zenginleştireceği için mutlaka kullanılmalıdır.
(Visited 390 times, 1 visits today)