ÇEVRE KATEGORİSİ için AÇIKLAMALAR

 • Doğayla ilgili sorunlar, ekolojik denge, coğrafi özellikler, dünyayla ilgili çözüm önerileri bu başlık altında yer alacaktır. Bu yazılar, aynı zamanda belgesel yazı türüne de girmektedir.
 • Su dünyasında yaşanan sorunlar da yine bu başlık altında kaleme alınabilecektir.
 • Belgesel yazarları, bahsettikleri konunun ayrıntılarını iyi tespit etmelidirler. Bir konudan başka bir konuya geçmeden hangi başlık altında yazılıyorsa ona uygun içerikten ayrılmamalıdırlar.
 • Çevre yazılarında ayrıntılar çok önemli olduğu için, çevresel sorun olarak gördüğünüz şeyin ne olduğu, bunun neden bir sorun teşkil ettiği, hangi gerekçelerle bu sorunun ortaya çıktığı, dış etkenlerin neler olduğu, insan faktörünün rolü, diğer dış etkenlerin neler olduğu gibi sorulara yanıt aranmalıdır.
 • Ayrıca çözüm yollarının neler olduğu da yazıda belirtilmelidir.
 • Sadece bir sorunun değil, çevreyle ilgili bir gözlem de yazılarda aktarılabilir. Bu tür yazılarda da çevrenin iyi gözlemlenmesi, detayların kesinlikle gözden kaçırılmaması ve konuyla ilgili çok ayrıntılı araştırmalar yapılması gerekmektedir.
 • Bitkilerin yaşamları da bu başlık altında ele alınabilir. Seçilen bitki ya da bitki türleriyle ilgili birçok detaya değinilmeli, ilginç bilgiler aktarılmalıdır.
 • Belgesel yazarlığı, diğer blog türlerine göre daha çok araştırma ve daha çok dikkat isteyen bir türdür. Diğer blog türlerine göre daha nesnel ve araştırmaya dayalıdır. Bu nedenle, bu türde yazı yazan bloggerların, konu seçimlerinde ve araştırma yöntemlerinde özenli ve dikkatli olması esastır.
 • Belgesel yazarlığı, daha çok videoya dayandığı için az kullanılan bir yazı türüdür. Bu nedenle yazının tıklanma oranı ve Google’da arandığında yazılan yazının insanların karşısına çıkma olasılığı daha yüksektir.
 • Belgesel bloggerları da diğer başlıklarda olduğu gibi özgün içerikler üretmelidir.
 • Bir tür tanıtılırken ya da ekoloji ve doğal yaşam alanlarından herhangi birinde yazı kaleme alınırken tüm özellikler, en ince ayrıntılarına kadar verilmelidir.
(Visited 397 times, 1 visits today)