Monthly Archives: Eylül, 2016

Editörden
By

Yazı; yapısal birtakım işaretlerle dilin görsel iletişim aracına dönüşmesidir. Yazı, bir araç olarak salt dilin…