Yeni Bir Ülke Doğuyor

Devrim, bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumlarda ya da belli bir alanda hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi, yenileştirilmesi ya da biçimlendirilmesidir. Toplumun alışagelmiş düzenini değiştirmek, Atatürk gibi zeki, güçlü, azimli, kararlı ve öz güveni yüksek kişiler tarafından yapılabilir.

Bu özelliklerinden ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaran devrimlerinden dolayı Atatürk, tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Atatürk Türkiye’ sinin devrimleri kısaca

  • Saltanatın kaldırılması                      : ( 1 KASIM 1922 ) Padişahlıkta yönetim babadan oğla geçiyordu. Halk söz sahibi değildi.
  • Cumhuriyetin ilanı                             : ( 29 EKİM 1923 ) Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi demektir.
  • Şapka ve kıyafet devrimi                   : ( 25 KASIM 1925 )
  • Ölçülerde değişiklik yapıldı                : ( 1 OCAK 1926 ) Yeni ölçüler tüm dünyada kullanılmaktadır._ataturkun_olcu_birimlerinde_yaptigi_yenilikler_hayalkatibi-com_herodevyapilir-com_20131225-193533
  • Medeni kanun                                    : ( 17 ŞUBAT 1926 ) Resmi nikah ile evlenenler başka bir evlilik yapamazlar. Böylece herkesin bir eşi olur. Tek eşlilik dünyada kabul görmektedir. indir-2
  • Harf devrimi                                       : ( 1 KASIM 1928 ) Günümüzde kullandığımız harfler, Latin alfabesinden dilimize uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.indir
  • Soyadı kanunu                                   : ( 21 HAZİRAN 1934 ) Türkiye Cumhuriyeti’nde herkesin bir soyadı ve kimliği vardır.indir-1
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı     : ( 1934 ) Kadınlar toplumun her alanında ve her konuda seçme ve seçilme hakkına sahipler.

           Atatürk’ün kuvvetli iradesi, ileri görüşlü olması, azmi ve kararlılığının tartışılmaz en önemli kanıtlarıdır bu devrimler. Hiç şüphem yok ki Atatürk gibi şahsiyetler bu dünyaya çok nadir gelir ve dönemlerine damgalarını vururlar. Dost, düşman herkesin haklı takdirini kazanırlar. Bugün Atatürk’ün Türkiye’sinde gururla yaşamaya devam etmekteyiz.

(Visited 189 times, 1 visits today)