ÇEVREMİZİ NASIL KORUYABİLİRİZ

Dünyamızda teknoloji  arttıkça, çevremiz daha çok kirlenmektedir. Hayatımızı daha kolay yapan araçlar, aynı zamanda sağlığımızı da tehdit eder. Mesela taşıtların çoğalması hava kirliliğinin artmasına neden olur.

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı, ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelir. Başlıca çevre kirliliklerini; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirliliği ve gürültü kirliliği oluşturur.

İnsanların çevrelerini aşırı derecede kirletmeleri ve önlem almamaları sonucunda doğadaki dengeler bundan olumsuz etkleniyor ve hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle insanların çevrelerine karşı duyarlı olup, çevrelerini kirlettikleri gibi temizlemeleri de gerekir. Aksi halde insanoğlu kendi geleceğini kendi eliyle yok edecektir.

Çevre kirliliği sonucu, her geçen gün dünya coğrafyası ve iklimi değişir. Küresel ısınma gün geçtikçe artar. Erozyonlar oluşur ve toprağın verimini düşürür. Su kaynakları azalır. Canlı çeşitliliği giderek azalır. Beslenme sorunu artar. Ekosistem dengesi bozulur ve sonunda dünyanın sonu gelir.

Peki çevremizi korumak için insanoğlu olarak neler yapabiliriz, neleri engelleyebiliriz? Çevre kirliliğini önlemenin yolu çevreye duyarlı bireyler yetiştirmekten geçer. Bunun yanında çevre kirliliğini önlemek için şunlar yapılmalıdır;

  • Geri dönüşüme önem vererek oluşturulan çöplerin azaltılması sağlanmalıdır.
  • İzinsiz ağaç kesmemeli, ağaçlandırma yapılmalıdır.
  • Görüntü estetiğini bozan binalar düzenlenmelidir.
  • Araç yakıtlarının ucuzu değil, çevreye zararsız olanı tercih edilmelidir.
  • Büyük şehirlerde toplu taşıma tercih edilmelidir. Böylece egzoz gazları en aza iner.
  • Modern toplu konutlar yapılmalı, çarpık kentleşme engellenmelidir.
  • Termik santraller kaldırılmalıdır.
  • Yeşil alanlar artırılmalı, sular kirletilmemelidir.
  • Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
  • Atık su arıtma tesisleri kurulmalı, sanayi atıklarının temizlenmesi sağlanmalıdır.

 

 

(Visited 17.383 times, 1 visits today)