Sevimli Dev: Fil

Filler hortumları ve iri kulakları olan hayvanlar aleminde ve insanlar arasında ilgi çeken sevimli bir canlıdır.

Hortumlular takımının filgiller familyasındandırlar. Asya fili ve Afrika fili olmak üzere ikiye ayrılır. Asya filinin anayurdu Hindistan yarımadası ile Asya’nın güney doğusu Afrika filinin ki de Sahranın güneyindeki bölgelerdir. Fillerin renkleri bozdan kahverengiye kadar değişebilir. Derileri kalın kılları seyrek ve kabadır. Afrika fili yaşayan kara hayvanlarının en irisidir. Ağırlığı 8 ton yüksekliği 3-4 metreyi bulur. Hindistan filinin ağırlığı 5 ton omuz yüksekliği 2.5-3m dolayında kulakları Afrika fillerinden daha  küçük olur. 13 yaşında erginleşen filler 3 yılda bir olmak üzere ömründe 20 defa yavrulayabilirler. Her doğumda genellikle 90-100 kg ağırlıkta bir yavru doğar. Doğumdan sonra anne fil yavruya günlerce sevgi gösterisinde bulunur.

Filler göründüğünün aksine çok hassas ve duygusal hayvanlardır. Sürüden bir fil öldüğünde uzunca bir süre yas tuttukları gözlenmiştir. Dünyanın en büyük hayvan türleri arasında yer alan filler arıdan korkarlar. O kadar hassastırlar ki hüzünlerinden ölebilirler.  Fillerin birbiriyle iletişim içinde olması bir araya toplanmasını sağlar ve ayaklarını vurarak ya da değişik sesler çıkararak 40-50 hz arasında değişen frekanslarla iletişim kurarlar.

Dünyanın en büyük kara hayvanı olan fillerin soğuk bölgelerde yaşayan mamutların nesli tükenmiştir. Günümüzde sadece Asya ve Afrika fili kalmıştır. Bu sevimli hayvanlar günde 225 kg ot yiyebilir ve 200 litre su içebilir. Afrika fili Hindistan filinden çok daha iri olup kulakları daha geniştir. Sıcak havalarda yelpaze olarak kullanırlar. Serinlenmek için kullandıkları kulaklarının en büyük özelliği ise vücut ısılarını kontrol altında tutmasıdır. Çünkü ince kulak yapılarında çok ince kılcal damarlar bulunmaktadır. Bu kılcal damarlar kanın sıcaklığını azaltma görevini üstlenmiştir. Kulakları çok hassas olup düşük frekanslı bir sesi bile duyma özelliğine sahiptirler. Hortumları çok güçlüdür yaklaşık bir defada 6 litre suyu tutabilirler. Bir fil hortumunda yaklaşık 50 bin kas bulunur. Fillerin ağızlarının kenarlarında bulunan fil dişi olarak adlandırılan büyük yapıda bulunan dişler aslında diş olmayıp fillerin boynuzudur. Ağızlarının içinde toplam 24 adet diş bulunmaktadır.

Fillerin en ilginç özelliklerinden biri de ayakta uyumalarıdır. İnsanlar dışında çeneleri olan tek memeli fillerdir. Kalpler çok hassastır ve yaklaşık 20 kg ağırlığındadır. Koşmaya  başladıklarında  atlar kadar hızlanabilirler ve  oldukça iyi birer tırmanıcılardır. En ilginç olanı ise filler insanların cinsiyetini yaşlarını ve konuştukları dilleri ayırt edebilirler.

Bu kadar özelliği olan bu eşsiz hayvanların insanlar ve hayvanlar aleminde ilgi görmesine şaşmamalı.

Kaynakça:

Fil Nedir? Fillerin Özellikleri Nelerdir? (2014, March 13). Retrieved from http://www.nenedirvikipedi.com/hayvanlar-alemi/fil-nedir-fillerin-ozellikleri-nelerdir-fillerin-disleri-neden-onemlidir-filler-kac-kilodur-fil-turleri-6619.html

Dünya Fil Gününde Filler Hakkında Pek de Bilinmeyen 11 Şaşırtıcı Bilgi. (2015, July 14). Retrieved from https://onedio.com/haber/filler-hakkinda-pek-de-bilinmeyen-11-sasirtici-bilgi-545803

Filler Hakkında Bilmediklerimiz. (2016, August 17). Retrieved from http://www.gazeteuzay.com/hepsi-gercek-89063.html

Fillerin Özellikleri Nelerdir? (2015, October 04). Retrieved from http://www.ozelliklerinedir.com/fillerin-ozellikleri-nelerdir/

 

 

(Visited 254 times, 1 visits today)