Geleceğin Teminatı

Günümüzde, özellikle fosil yakıtlarla ilgili zaten bilinen ve yeni yeni anlaşılan problemlerin ileride doğuracağı sonuçlar düşünülerek fosil yakıtlara bir alternatif olarak doğan ve hızla gelişerek ilerleyen yenilenebilir enerji insanlığın yaşamını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesinde kilit rol oynamaktadır. Günden güne rezervleri tükenen ve artan küresel tüketim karşısında talepleri karşılayamaz hâle gelen fosil yakıtların zaten insanlık ve dünyanın sağlığı için bir hayli zararlı olduğu bilinmektedir. Öyle ki, fosil yakıtların aşırı kullanımı günümüzdeki çoğu çevresel sorunun oluşumuna doğrudan etki etmiştir. Sera etkisi, küresel ısınma gibi herkes tarafından konuşulan ve farkındalık yaratılmaya çalışılan konuların yegane sebepleri aslında fosil yakıt tüketimidir.

Yenilenebilir yani yeşil enerji birçok özelliği ile fosil yakıtlardan ayrılmakta ve insanoğlunun bu dünyadaki varlığını idame ettirmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Başta Avrupa ülkeleri tarafından olmak üzere dünyadaki çoğu ülke bu alandaki çalışmalara ehemmiyet vermekte ve ciddi bütçeler ayırmaktadır. Bazı ülkeler enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını yenilenebilir enerjiden sağlamaktadır ve bu ülkeler kuvvetle muhtemel herhangi bir petrol, kömür ya da doğal gaz kıtlığından ya çok az etkilenecek ya da hiç etkilenmeyeceklerdir. Uzun süredir bu alanda yatırım yapan ülkeler yatırımlarının  karşılığını fazlasıyla almaktadır. Bir yandan geleceklerini garanti altına alırken bir yandan da çevreye olan zararlarını azaltmaktadırlar.

Rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji çeşitleri sürdürülebilir bir küresel yaşamın temelini atacak olan ögelerin en temellerindendir. Tıpkı fosil yakıtlarda olduğu gibi bu enerji sektörleri için de teknoloji hızla gelişmekte ve az maliyetle çok ve zararsız enerji üretmeye odaklanmaktadır.

Farklı bir bakış açısıyla, kapitalizm ve kapitalistlerin dünyada söz sahibi olduğu günümüz dünyasında yenilenebilir enerji sektörü her meslek dalından insanlara iş olanağı sağlamakta ve istihdam oranlarını arttırmaktadır ki bu da yine ülkelerin, işverenlerin ve işçilerin de refahının artması ve mutlu olması demektir.

Ülkemizde de kullanılan yenilebilir enerji ve kaynaklarının kullanımı ivmelenerek artmakta ve bu sektördeki gelişmelerle beraber Türkiye de enerjisinin hatırı sayılır bir miktarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaktadır.

Sonuç olarak kullanımı ve popülaritesi gittikçe artan yenilenebilir enerji zamanla dünyanın başını karbon emisyonuyla, çevre kirliliğiyle, küresel ısınmasıyla ve sera etkisiyle derde sokan fosil yakıtların yerini almaya başlayarak daha sürdürülebilir bir dünya ve geleceğin teminatını oluşturmaktadır. Önümüzdeki 50 yılda oransal olarak daha da artacağı ve temel enerji kaynağı olmaya yaklaşacağı, belki de olacağı tahmin edilen yenilenebilir enerjinin gelişimi 20-21. yüzyılın en heyecan verici gelişmelerindendir.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)