Geleneklerin Ülkelere Etkileri

Gelenekler bir toplumda çok eskilerden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan ve yaptırım gücü olan kültürel kalıntıları, alışkanlıkları, bilgi, töre ve davranışlardır. Gelenekler yazılı metin haline getirilmiş etkileyici eserlerin geçişi ile ilgilidir. Geçmişten günümüze geleneklerin gelenek haline nasıl geldiği hakkında çok fazla tartışma olmuştur. Bu yüzden geleneklerin nasıl gelenek olduğu gizemini korumaktadır ve korumaya devam edecektir.

Asıl konumuz ise “Gelenekler gelişmeye engel midir?”. Geleneklerin toplumda çok önemli bir yeri vardır. Dünyamızın değişen ve gelişen koşullarına uyum sağlamak geleneksel yaşam ve düşünce tarzında olan insanlar için çok mümkün değildir. Bu her dönem böyle olmuştur. Geleneksellik ile gelişme arasında ters ilişki olduğunu düşünüyorum. Gelişme çağdaşlaşma, çağdaşlaşma ise çağa uygun olma demektir. Geleneksellik ise geçmişe, eskiye dairdir. Bu sebeple geleneksellik gelişmeye engeldir. Toplumlar geleneklerini sürdürerek gelişmeye çalışsalar bile ilerleme kaydedebileceklerini çok düşünmüyorum. Geri kalmış ülkelere bakıldığı zaman genellikle gelenekler ön planda kalmıştır. Bu gelenekler gelişmeye engel teşkil eder. Örnek vermek gerekirse Afrika’da ısrarla uygulanan bazı akıl almaz gelenekler olduğu biliniyor. İşte mali geleneklerinin körü körüne uyguladığı dünyanın en fakir şehirlerinden biridir. Gelenek toplumda büyüsel ve dinsel birçok törenin sürüp gitmesini sağlar bu bakımdan gelişme engelleyicidir ve yeniliklere karşıdır gelenekler çoğunlukla inanç ürünüdür ve tartışmasız benimsenir.

Birde geleneklerin gelişmeye engel olmayacağını düşünen ayrı bir kesim vardır. Geleneklerin ve gelişmenin arasında bir köprü olduğunu söylemektedirler. Bazı gelenekler vardır. Bu bazı gelenekler bir ülkenin ayakta sapasağlam kalmasını sağlar, toplumun çekirdeği olan ailelerin ayakta kalmasını sağlayan ve birbirini sıkı sıkıya bağlayan gelenektir. Bir diğer gelenek ise toplumun açık fikirli olması ve gelişmelere açık olmasının önüne geçen geleneklerdir. Geleneklere sıkı sıkıya bağlanıp çok gelişmiş ülkelere örnek vermek gerektiği zaman bunlardan bazıları Japonya ve İsrail’dir. Bu ülkeler hem geleneklere çok bağladırlar ve aynı zamanda çok gelişmiş ülkelerdir ve bu da bize gösteriyor ki geleneklere bağlı olup gelişebilmektedirler.

Bütün geleneklerin hepsi toplumun gelişmesini engellemez ancak bazı gelenekler vardır ki bu geleneklere bağlı kalırsak ülkece gelişmekten mahrum kalırız. Ama bence geleneklere bağlı kalarak gelişmek pek de mümkün değildir. Çünkü bu geçmişten günümüze kadar hep böyle kalmıştır ve değişmeyen bir şey olarak kalacaktır. Gelenekler yol gösterici değildir sadece ve sadece geçmişten kalma adetlerdir. Bu yüzden de geçmişten kaldıkları için toplumun ilerleyişini yavaşlatmaktadırlar.

kaynakça:https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/354225

https://forum.donanimhaber.com/gelenekler-gelismeye-engel-midir–31621780

https://eodev.com/gorev/1977458

(Visited 177 times, 1 visits today)