Hemşirelik

Hemşirelik  temelinde sabır, hoşgörü, özveri ,hüner ve insan sevgisi barındıran  kutsal ve onurlu bir meslektir.

Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden biri hemşireliktir. Hemşireler insanların sağlıklarının korunması ve hasta insanların sağlıklarına kavuşması sürecinde çok önemli role  sahiptirler. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla sürekli iletişim halinde ve ekip anlayışı ile çalışırlar.

Hemşirenin  görevlerini  hastayı muayeneye hazır hale getirmek ,acil durumlarda ilk yardım tedavisi uygulamak, doktor tarafından verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakım ihtiyacını karşılamak, hastaların durumu hakkında rapor tutmak, koruyucu sağlık önlemleri konusunda eğitim vermek olarak sıralayabiliriz.

Hemşireler  mesleklerini yaparken tansiyon aleti, sıcaklık ölçer, EKG aleti, monitör, oksijen tüpü, enjektör, ilaçlar, solüsyon, tüp, sonda, pansuman aletleri, aspiratör ve ameliyatta gerekli diğer alet ve malzemeleri kullanırlar.

Hemşireler hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (eski uygulamada Sağlık Ocağı olarak geçmektedir) çalışırlar. Çalıştıkları yerlerin temiz ve düzenli olmasına da özen gösterirler.

Bu mesleği yapabilmek için  üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Bilimleri Fakülteleri” nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında eğitim almak gerekir. Bu eğitimlerde başarı sağlayan kişiler hemşire olurlar ve hemşire olarak göreve başlarlar, zaman içerisinde sorumlu hemşire, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler. Üniversite eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler, araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Hemşire olmak isteyenlerin  üst düzeyde genel yeteneğe sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, şefkatli, sevecen, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekmektedir.

(Visited 65 times, 1 visits today)