İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Nedenleri, Etkileri ve Biz.

İklim değişikliği, “Farklı zaman dilimlerinde Dünyamızı saran küresel atmosferin yapısını bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimlerde oluşan değişiklik” olarak tanımlanabilir.

İklim değişikliğini anlatmadan önce İklim Nedir? Sorusunu cevaplayalım isterseniz. İklim; geniş bir bölgede çok uzun yıllar boyunca tekrar eden hava sıcaklığı, nem, hava basıncı, rüzgarlar, yağışlar gibi hava durumu olaylarına verilen addır.

Hava durumu ise dar bir bölgede kısa sürede değişen hava sıcaklığı, nem, hava basıncı, rüzgarlar, yağışlar gibi atmosfer olaylarına ise hava durumu denir.

İklim uzun süreli olan ve hava durumu ise kısa süreli olan hava olaylarını inceleyen benzer konular olsa da iklimleri inceleyen bilim dalına klimatoloji, hava durumlarını inceleyen bilim dalına ise meteoroloji denir.

Her mevsimin kendine özgü hava durumu vardır. Mevsimlerin birbirinden farklı olması, dünyanın ekseninin eğik olması ile güneş etrafında bir yıl boyunca dönerken bulunduğumuz yere güneş ışınlarının dik veya yan gelmesi sonucudur. Böylece mevsimler oluşur.

Yaşadığımız bölgenin iklimi ve mevsimlere göre hava durumu uzun yıllar değişmez.

Ancak iklimler Dünyada bulunduğumuz yere ve o yerin özelliklerine göre değişir. Buna göre Dünyamızın farklı bölgelerinde farklı iklimler görülür. Genel olarak dünyamızda iklimleri üç çeşittir. Bunlar sıcak, ılık ve soğuk iklimler olarak ayrılabilir.

Yaşadığımız bölgenin iklimini meydana getiren başlıca sebepler; yaşadığımız yerin Dünyamızdaki konumu, sıcaklık, denizlere olan yakınlık, denizlerden yükseklik, rüzgarlar, ve nemdir.

Yaşadığımız bölgenin ikliminde olan değişikler mevsimleri de etkiler. Örneğin bazı yıllarda kış mevsimi çok soğuk olmazken bazı yıllarda yazın çok yağmur yağabilir, seller görülebilir.

İklim değişiklikliği; Dünyamızı çepeçevre saran atmosferin bileşiminin bozulması olarak tarif edilebilir. Atmosferin bileşimini oluşturan gazlardaki değişikler atmosferin ısınmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu iklimlerde değişiklikler görülmektedir.

 

İklim değişikliğin başlıca nedenleri fabrikaların dumanları,araçların egzos gazları, ormanların azalması, tarım arazilerinin azalması sayılabilir.

İklim değişikliğine örnek olarak kışın havaların sıcak olması ya da yazın sıcakların geç gelmesi sayılabilir.

İklim değişikliğinin etkileri arasında su kaynaklarının azalması, gıda üretiminin azalması, seller, fırtınalar, aşırı sıcaklık ve kuraklık sayılabilir.

 

İklim değişikliği sonucu değişime ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok olabilir. Su kaynakları ve gıda üretimi azalabilir, Dünyanın bazı bölgelerinde açlık ve susuzluk sorunu ortaya çıkabilir.

İklim değişikliğini önlemek için evlerimizde kullandığımız fazla ışıkları kapatmalı, banyoda kullandığımız sıcak suyu tasarruflu kullanmalı, bulaşıkları bulaşık makinasında yıkayarak suyu tasarrufu sağlamalı, enerji tasarrufu yapmalı, tabağımıza yiyeceğimizden fazla yemek almamalı, yiyecek ve gıdaları israf etmemeli, gereksiz ve fazla alışveriş yapmamalıyız.

 

(Visited 6.596 times, 1 visits today)