İnsanlar ve Yaşam

Dünyamız evrenin küçük bir parçasıdır. Evrendeki ve dünyadaki her şey çok dengeli bir biçimde var olmuştur. Ama insanlar bazen bilerek bazen bilmeyerek bu dengeyi bozmuştur.
İnsanlar daha fazla para kazanmak için toprağı, havayı ve suyu kirletiyorlar. Topraktan daha fazla ürün almak için tarlaya tarım ilaçları atıp toprağı kirletiyorlar. Doğada yok olmayan çok zararlı plastik gibi çöpleri atıp hem toprağımızı hem de suyumuzu kirletiyorlar. Bu atıkları yiyen canlılar ölüyor. Bacasında filtre olmayan fabrikalar havamızı zehirli gazlar ile kirletiyorlar. Bu havayı soluyan insanlar, hayvanlar ve bitkiler hasta olurlar. Kontrolsüzce kesilen ağaçlar doğanın dengesini bozar. Çünkü ormanlar birçok hayvanın yaşam alanıdır, doğal afetleri engeller, havamızı temizler.
İnsanlar doğal dengeyi bozdukları için ozon tabakası delinmiştir. Güneşten gelen bazı zararlı ışınlar artık engellenememektedir. Küresel ısınma yüzünden kutuplardaki buzullar erimekte, denizlerdeki su seviyesi yükselmektedir.
Doğadaki bütün hayvanların ve bitkilerin görevi vardır. Toprağa atılan çöpler ve tarım ilaçları hayvanları ve bitkileri öldürmektedir. Bu da doğadaki dengenin bozulmasına sebep olmaktadır.
Dünyadaki tüm canlıların temiz havaya, toprağa ve suya ihtiyacı vardır. Bunun için tüm insanların doğal kaynaklarımızı koruması gerekir. Bilimdeki ve sanayideki gelişmeler ile yapılan üretim doğal kaynaklarımıza zarar vermemelidir. Evrendeki her şey insanların emrine verilmemiştir. İnsanlar doğal dengeyi bozdukları için bunun zararlarını insanlar ile beraber tüm canlılar çekmektedir. İnsanlar daha güzel ve sağlıklı bir dünyada yaşamak için tüm canlıların yaşam haklarına saygılı olmak zorundadır.

(Visited 32 times, 1 visits today)