Keman ve İnsan

Keman,  dediğimiz 4 telin arka arkaya sıralanması ver her farklı bir yere bastığımızda farklı ses tonları çıkaran bir alettir. Ama keman müzik aleti olarak en güzel enstrümanlardan biridir. Re,  mi ,  fa  gibi tellere basılarak ses çıkarır. Kemanı çalmak için de öncelikle insanın kuşağı olmalıdır. Kulağı olması derken insanın sesleri çok iyi tanıyıp onları ağzından çıkarabilmesidir. Kemanın yayı dediğimiz at kılının birçoğunun birleşmesiyle keman yayı oluşur. Ve keman bunla çalınır. Tabi kemanın yayına arada sırada ağaçtan çıkan reçine (ağaç özü )sürülmelidir. Eğer sürülmek ise kemandan ses çıkmaz. Keman yayı da çok iyi şekilde tutulmalıdır. Kemanın insanı çok etkilediğinde söylenir. Keman ve insan hayatına gelirsek keman gerçekten insanı çok etkiler. Ben bir insanı keman çalarken gördüğümde çok huzurlu ve mutlu olduğumu hissederim. Ve bana da çalma isteği gelir. Bir keman çalan insanın doğası huzur ve rahatlık içerisindedir.  Keman insanı rahatlatır, sesi insana ferah verir ve insanın hayatını değiştirir. Mesela, bir adamın sinir sorunu varsa bunu kemanı öğrenerek çaldığında içine huzur gelir ve düzelir.  Nedense tellerinde.  Çıkan sesler insana huzur veriyor. Örneğin ;kemanla çalınan bir klasik müzik insanın içine ne kadar huzur verir değil mi?Çünkü klasik müziği özel yapan sakinliği ve bize veren huzurudur. Ama tabii özel çalınan şarkıları da unutmayalım.  Keman çalan en eski ünlü kemancılarımız dan birisidir Paganini.  Paganini keman çalabilmek için çok zorluklar vermiş ve sonunda başarmış. Hatta o zaman ailesi de çok fakirmiş ve keman alacak paraları dahi yokmuş tabii. Ve o zaman kemanlar çok zor bulunuyormuş. Şu anda ki keman tarihinin en önemli kişilerindendir Paganini. Tabi Beethoven, Mozart gibi kemancıları unutmayalım. Kemanı çalabilmek için insanda bir amaç , gayret, istek  ve çaba olmalıdır. Bunlar olmadığı takdirde insan keman çalamaz. Keman tabii ki de yetenek işlerinden birisidir de. Ama şunu demeliyiz ki insan her şeyi kendi isteğiyle ve gayretiyle başarır. Son olarak keman ve insan ayrılmaz bir bütün gibidir. Nasıl bir anne ve bir çocuk birbirinden ayrılamıyorsa keman çalan kişi de kemanından ayrılamaz. Keman işte böyledir. Keman gerçekten de insanı etkiliyor. Bilim adamlarına göre de derslerin arasına böyle enstrümanlar konması insana rahatlık veriyormuş.

(Visited 473 times, 1 visits today)