NEDEN VARIZ

Bence insan, dünyaya gelen en önemli varlık olabilir ancak bazı düşünceler beni insanlığa dair düşündürüyor. Bu düşüncelerin başında, insanların birbirlerine olan saygısızlığı ve yardımlaşma eksikliği geliyor.

İnsanlar arasında gösterilen saygısızlık ve yardımlaşma eksikliği, beni düşündürüyor ve bu durumu gereksiz ve tehlikeli kılabilir. İnsanlar, birbirlerine zarar vermenin yanı sıra birbirlerine yardım etmeme konusunda da suçlu olabilirler. En azından uyarıda bulunma şansları varken bu sorumluluğu yerine getirmemek, sorumsuz bir tutum sergilemektir.

Dünyaya, bize verilen bazı görevleri yerine getirmek için geldik. Ancak insanlar, bu görevleri genellikle yerine getirmiyor gibi görünüyorlar. Eğer herkes, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirse, dünya daha iyi bir yer olabilir.

İnsanların doğaya saygı göstermemesi ve içinde yaşayan diğer canlıları sevmemesi, düşündürücü bir durum. Sokaklarda aç ve yardıma muhtaç hayvanlar varken, bu duruma karşı kayıtsız kalmak insanlığımızı sorgulatmalıdır. Bu, sadece fiziksel eylemlerle değil, aynı zamanda duygusal olarak da gerçekleşebilir.

Zorbalık, alaycılık ve aşağılama gibi negatif davranışlar, insanlar arasında olumsuz bir etki yaratıyor. Bu davranışlar, bazı insanların bu olumsuz örnekleri taklit etmelerine neden olabilir. Bu durumda insanlar, bir adım atarak dur demeli ve bu olumsuz döngüyü kırmalıdır.

Sonuç olarak insanlar kendi davranışlarını gözden geçirmeli ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Gelecekte, bu olumlu değişiklikler güzel anılar olarak hatırlanabilir.

(Visited 5 times, 1 visits today)