Siber Suçlar

Hepinize merhaba bugün sizlere ‘Siber Suçlar’ ile ilgili bilgi vereceğim hadi gelin sizi siber suçların derinlerine indireyim.

ÖNCELİKE SİBER SUÇLARIN NE OLDUĞUNU AÇIKLAYAYIM:

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan suç türlerinden birisi de siber suçtur. Sibernetik kökeninden gelen ve İngilizce karşılığı “cyber” olan siber sözcüğü, bilgisayar ağlarına ait olan anlamındadır. Yani siber, sanal olanı ifade etmektedir.Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve / veya buna bağlı verileri ve / veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber Suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir.

Tüm suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenebileceği de bir gerçektir. Ancak böyle olması o eylemi siber suç yapmayacaktır. Siber Suçlar Sözleşmesi ve şubemizin görev alanı perspektifinde bakıldığında, siber suç bir bilişim sistemine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemdir. Bu suçta hedef bir kişi olabileceği gibi kişinin malvarlığı veya bir sistemin kendisi de olabilir. Örneğin, bir sisteme girerek, zarar verme, verileri silme, şifreleme, ele geçirme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir.

PEKİ BUNLARIN ÇEŞİTLERİ NELER SÖYLEYEYİM:

1-Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar;

2-Bilişim Sistemindeki Verilere Yönelik Suçlar;

3-Banka veya Kredi Kartlarına Yönelik Suçlar;

4-Bilişim Sistemlerinin Araç olarak Kullanıldığı Diğer Suçlar;

Bilişim sistemine yönelik suçlar da kendi içinde şu şekilde ayrılmaktadır;

Bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar da şu alt basamaklara ayrılabilmektedir;

Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma; verilerden beklenen fonksiyonu yerine getirilmesi özelliğinin devre dışı bırakılması şeklindeki suç tipidir. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme; verilerin tümden kaybedilmesi şeklindeki bilişim suçu şeklidir. Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirme; verilerin niteliklerinin ve ya içeriklerinin değiştirildiği suç şeklidir. Bilişim Sistemindeki Verileri Erişilemez Kılma;  verilere kısmen veya tamamen erişimin engellenmesi şeklindeki suçtur. Bilişim Sistemindeki Verileri Başka Yere Gönderme; verilerin diske ya da başka bir yere kopyalanması ve farlı bir sunucuya taşınması suretiyle işlenen suç şeklidir. Bilişim Sistemine Veri Ekleme; bilişim sistemindeki verilere farklı verilerin eklenmesi şeklindeki suç tipidir.

Banka veya kredi kartlarına yönelik bilişim suçları da şu ayrımlara tabi olmaktadır;

Başkasına Ait Kredi veya Banka Kartını Kullanma; Kredi kartı açısından suçun işlenmesi için kartın fiziki olarak üzerinde bulundurulmasa dahi kart bilgileri ile çıkar sağlandığı takdirde bilişim suçu oluşabilmektedir. Sahte Banka veya Kredi Kart Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme; suça konu sahte kredi kartı veya banka kartının bir banka hesabı ile ilişkilendirilmesi bu tip suçu oluşturan unsurlardır. Sahte Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanma; Üzerinde başkaları tarafından sahtecilik eylemi gerçekleştirilmiş olan banka yahut kredi kartının sadece kullanılması ile oluşan bilişim suçu tipidir.

Peki eğer siz bir siber saldırı altında kalsaydınız ne olurdu hiç düşündünüz mü?İşte bu tarz durumlar içinde ülkemizde bulunmak üzere SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ bulunmaktadır.

Umarım bu tarz bir durum başınıza gelmez diğer yazılarımda görüşmek üzere.

 

(Visited 142 times, 1 visits today)