Teknolojik Gelişimlerin İş Hayatına Etkisi

İnsanlık tarihi boyunca insanlar sürekli yeni şeyler keşfetmeye, hayatlarını daha güzel ve rahat yaşamaya çalışmışlardır. Sürekli ilerlemiş ve gelişmiş olan insanlık her zaman ilerlemeye devam etmiştir. Sadece teknolojik ilerlemelerin hızlanması için bir sürü yeni meslek ve dallar ortaya çıkmıştır. Peki, bu yeni teknolojiler insanlığı nasıl etkilemiştir?

 

Teknolojik gelişmeler insanlığa tarih boyunca birçok yarar sağlamıştır. Örneğin tekerleğin icadını insanlara daha fazla ve kolay bir şekilde eşyalarını hatta kendilerini bile taşımaya, başka yerlere ulaşım sağlama gibi bir çok yararı dokunmuştur. İnsanların çoğu teknolojik gelişmeler hoş karşılarlar her zaman iyiye gideceğini düşünürler fakat her iyilikle başlayan iyilikle bitmez. Genel olarak büyük etkilere sahip olan gelişmeler insanlığa büyük yarar sağlasa da aynı zamanda büyükte bir zarar sağlarlar. Buna benzer teknolojilere birçok örnek verilebilir örneğin dinamitin icadı: Alfred Nobel tarafından icat edilen dinamit yarattığı patlama etkisi ile insanların dağların içinden yol geçirmek için tünel kazmasına, maden işlerinin hızlanmasına büyük yardımlar da dokunsa da dinamit denince hiçbirimizin aklına bunlar gelmiyor tam tersine birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan dinamit bizi korkutuyor. Buna benzer olarak: çekirdeğin parçalanması… verilebilir. Teknoloji alanındaki gelişmeler dinamitin mesleklere yardım ettiği gibi bir çok mesleğe şekil ve yön verebilir ve hatta yeni mesleklerin ortaya çıkmasına dahi neden olabilir. Özellikle bilgisayarın icadı birçok mesleği büyük ölçüde etkilemiştir. Bilgisayarın sağladığı hızlı işlem becerisi ve görsel işlem bir çok meslek dalının çıkışına sebep vermiştir. Aynı zamana bilgisayarın bu yönlerinden dolayı birçok teknolojik gelişim hızlanmış ve gerçekleşmiştir. Bunun yanında bilgisayarın sağladığı yardımlar nedeniyle bazı mesleklerde neredeyse yok olmuşlardır. Mesleklerin yok olmasının sebebi artık o mesleğe bilgisayar yüzünden gerek kalmamasıdır çünkü bilgisayar o mesleğin sağladığı her şeyi sağlayabilmektedir. Önceden bahsettiğim gibi teknolojik gelişmeler her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir. Günümüzde de buna benzer birçok gelişim yaşanmakta ve bu gelişim gündemdedir. Bu gelişim yapay zeka teknolojisidir. Yapay zeka gündelik hayatımızı henüz çok fazla değişikliğe sebep olmamış olsa bile bazı etkilerini şimdiden fark edebilmekteyiz. Buna birçok örnek verilebilir örneğin: yapay zekayla yapılan resimler, yapılan ve kurgulanan videolar, tasarımlar, seslendirmeler, komutlar, yazılımlar… 

Bunların arasında dikkat çekmek istediğin şey yapay zekanın yaptığı yazılımlar. Bu işlem bütün yazılım sektöründe değişikliğe sebep olabilir ki gelecek yıllarda olacak gibi durmakta. Bir çok mesleğinde etkisini kaybetmesine ve birçok kötülüğün, taklitleri, sahte videolarında yapılabilmesine olanak sağlayacak gibi gözükmekte.

 

Sonuç olarak her teknolojik gelişimin bir geri dönütü mutlaka olmakta ve iş sektöründe bu gelişimler göz ardı edilemeyecek değişikliklere sebep verebilecek potansiyele sahip. Gelişmeler yeni bir meslek yaratabilirken eski bir mesleği de geride bırakabilir.

(Visited 7 times, 1 visits today)