Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Algılanışı

Öncelikli olarak cinsiyet rolü ne demek? Cinsiyet rolü:kişilerin gerçek ya da algılanan cinsiyeti ya da cinselliğine göre genel olarak kabul edilen, uygun görülen ya da arzulanan davranış tiplerini zorla kabul ettiren toplumsal normlar kümesidir.Birçoğumuzun da çocukluğundan bu yana şu bakış açısı vardır; kızlar annelik öngörüsüyle yemek yapmak için evde dururken erkeklerin sorumlulukları arasında evin direği olup evin maddi kısmıyla uğraşır.

Bireyler arasındaki hiç bir ayrım veya fark, bireylerin biyolojik anlamdaer veya dişi oluşları kadar belirgin ve yaygın değildir. Fakat cinsiyet sadece biyolojik özellikleri ifade etmez. Cinsiyet, birey açısından, yaşamın daha ilk
yıllarından itibaren toplumsal bir kategori olarak da anlam kazanmaya başlar.Takip eden yıllarda bireyin biyolojik cinsiyetini (sex) merkeze alan bir anlayışdüşünüş-yaşama dünyası inşa olunur. Oluşan bu dünyanın ismi toplumsal cinsiyettir (gender). Toplumsal cinsiyet, bireyin belli bir cinsten olduğuna ilişkinbilgiye, bu bilgi dâhilinde olmak üzere toplumsal düzlemde bireyden beklenenlere ve toplumda bireye biçilen konuma işaret eder.Kadın ve erkek arasındaki farklar, günlük hayatta karşımıza çıkmaktadır. Bu farkın temelinde biyolojik cinsiyetin yanı sıra toplum tarafından inşa edilen eril ve dişil değerlerde bulunmaktadır. Birey tarafından bu değerler yaşamın ilk yıllarında benimsenmektedir. Değerler ile şekillenen toplumsal cinsiyet rolleri kamusal ve özel alanda etkisini göstermektedir. Erkek kamusal alanda rahatça yer bulabilirken, kadın özel alanda ev işleri ile meşgul olmaktadır. Erkeklerin yoğunlukta bulunduğu emek piyasasından kadınlar uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Kadınlardan, annelik ve eş rollerini en iyi şekilde yapmaları istenmektedir.

Kız çocuklarına anne olma konusunda ellerine bebekler veyahut tencere, tava tarzında mutfakta yemek yapmak için kullanılan araç gereçler olurken; erkeklerde silahlar,arabalar görürüsünüz.Bu çocuklara bu rollere bürünmeleri için yapılan bu çabaların sadece bizim ülkemizde geçerli olduğu düşüncesi içerisindeyim.Nedeni ise kadınların ve erkeklerin eşit olduğundan değil, asıl sebebinin eşit olmamasından kaynaklandığını birçok yerde şahit olduk ve bunlara tanıklık ettik.Örnek vermek gerekirse okulda yapılmaması gereken birşey yapıldığında cinsiyet fark etmeden verilen cezanın aynı olması gerekmektedir.Fakat bu yazılı olmayan kuralın pek uygulandığı söylenemez.O yapılmaması gereken yanlış davranışları kızlar zaten yapmaz yazpsa yapsa erkekler yapar düşüncesiyle hareket ettiğimizden herhangi bir rol kapsamı altında eşitlik de söz konusu olması pek doğru olmaz.Okulda veya herhangi bir eğitim kurumunda nasıl o kız o zaten yapmaz deniyosa, erkeklerin üstlendiği rolleri de kızlar yapmaz yapamaz.

(Visited 77 times, 1 visits today)