Yönetimin Gücü

Dünya adlı gezegende bir sürü ülke var her birinin kültürü , iklimi , tarihi , yaşantısı birbirinden farklı . Bazı ülkeler kurulalı daha bir kaç yüzyıl olurken bazı ülkeler bazı ülkelerin soyları tarih öncesine kadar dayanıyor . Bununla beraber bazı ülkeler teknolojik , ekonomik veya siyasi açıdan daha iyi yönetilmesiyle beraber diğer ülkelerden bazı açılardan daha iyi olabiliyor bunun ardından kendi içinde düzen sağlamış ülkeler başka ülkelerdeki düzeni de sağlamak için veya başka ülkelerin iç işlerine karışarak o ülkeleri kendi çıkarları için kullanmayı isteyebiliyor ve biz buna politika diyoruz.

Politika ; siyasi devlet işlerini yürütmek için kullanılan yol manasında kullanılmaktadır. Aristo’ ya göre toplumun insanın mutluluğunu temin edecek şekilde düzenlenmesi de en yüce pratik bilim olan politikanın işidir . Politika Aristonun da dediği gibi bana göre de en yüce bilimdir çünkü politika insan topluluklarının nasıl yönetileceklerini ele alır tabi ki diğer bilimler çok değerlidir fakat eğer siz politikayı kullanarak o bilimin yönettiğiniz insan grubunda yasaklarsanız kimse o bilimle uğraşamaz bunun bir örneği de : Galileo çoğu bilim açısından çok önemli olan bir bulguyu ortaya atmıştır , Galilleo demiştir ki dünya bir küre şeklindedir fakat Galilleonun yaşadığı bölgenin siyasi ve diplomatik yöneticisi kilise olduğu için kilise bu tarz buluşları yasaklamış ve Gallileoyu idam etmiştir . Bu Diplomasinin insanlar üzerinden ne kadar büyük bir etkisinin olduğunun güzel bir örneğidir .

Peki siz dünyanın güçlü ve zengin devletlerinden birinde, devlet politikalarını etkileyecek bir konumda olsaydınız, başka ülkelerin iç işlerine müdahale eder miydiniz ? Açıkçası ben isterdim çünkü eğer sen zayıflara acırsan bir gün gelip senin gibi güçlüleri tahtından indirebilirler bu yüzden kimseye acımamalısın ne demişler büyük balık küçük balığı yer bu yüzden her zaman büyük olarak üstünlüğünü koyman lazım zaten günümüzdeki çoğu gelişmiş ülke de bunu yapıyor gelişmiş büyük ülke olup Afrikaya veya Orta doğuya el atmamış devlet yok zaten ülkemizde bir açıdan bu olaylardan etkileniyor ama şimdi konumuz o değil . Özellikle de tahmin edebileceğiniz gibi Amerika bu başka ülkelerin iç işlerine karışmayı sevenlerin başında geliyor ve bundan çok laf yese de çok kazanıyor bence Amerikanın yaptığı çok doğru.

(Visited 12 times, 1 visits today)