Atatürk

1881 yılında doğmuş dünyaca tanınan eşi benzeri olmayan bir başkomutan, başöğretmen ve ülkeyi yeniden var eden bir  kurtarıcıdır Atatürk. Günümüzde müze olarak restore edilmiş Selanik’te bulunan üç katlı bir evde dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün soyu hem anne hem de baba tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun uyguladığı Türkleştirme politikası nedeniyle Rumeli’ye göç ettirilen Türk boylarındandır.
Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım 1870(?) yılında evlenmiş, altı çocukları olmuştur: Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Kemal Atatürk, Makbule ve Naciye. Kardeşlerinden Fatma,  Ahmet ve Ömer bir dönem Rumeli de bir sürü ölüme neden olan kuşpalazı (difteri) salgınından dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir. Naciye’nin neden öldüğü tam olarak bilinmemektedir.
Mustafa Kemal Atatürk 1886 yılında babasının rızası olmadan Zübeyde Hanım’ın ısrarı üzerine Mahalle Mektebine törenle girmiştir. Kısa bir sürenin ardından Selanik’in hatırı sayılır  öğretmenlerinden ve eğitimcilerinden Şemsi Efendi’nin özel okuluna yazdırılmış ve esas öğrenimine burada başlamıştır. Okuyup yazmayı bu okulda öğrenmiştir.
İşleri rast gitmeyen Rıza Efendi bu durumu çok dert ettiği için hastalığa kapılmış ve 23 Mayıs 1886‘da Selanik’te vefat etmiştir. Dul kalan Zübeyde Hanım üç çocuğu ile birlikte  kardeşi Hüseyin Ağa’nın yönetimi altında olan Ropla Çiftliği’ne gitmişlerdir. Bu nedenle Mustafa Kemal öğrenim hayatına bir süre ara vermek zorunda kalmıştır. Altı ay sonra Zübeyde Hanım oğlu Mustafa Kemal’i öğrenimine devam edebilmesi için teyzesinin yanına göndermiştir. Öğrenim hayatına Mülkiye Rüştiyesinde devam etmiştir. Mülkiye Rüştiyesindeki matematik öğretmeni Mustafa Kemal’i dövmesi üzerine, Mustafa Kemal büyük annesi Ayşe Hanım tarafından okuldan alınmıştır.
Küçüklüğünden beri askerliğe ilgi duyan Mustafa Kemal’in askerliğe attığı ilk adım annesinin haberi olmadan Selanik Askeri Rüştiyesine girmesi ve başarılı olmasıdır. Mustafa Kemal çok kısa sürede öğretmenlerin ve komutanlarının dikkatini çekmiş ve seçkin bir öğrenci olmuştur. Matematik derslerine merak ve ilgi duymuş, matematik sınıfının müzakerecileri arasına girmiştir. Çok sevdiği bu dersin öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey Mustafa’ya “Kemal” adını vermiştir. 1885 (?) yılında (on beş yaşında) sınıf dördüncüsü olarak Askeri Rüştiyedeki eğitimini tamamlamıştır. Askeri eğitimine daha sonra Harbiye’de ve Harp Akademisi’nde devam etmiştir.
Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal stajını yapmak üzere Şam’da bulunan 5’inci Orduya katılmıştır. Bu görevinde ülke sorunlarını yakından görebilmiş ve bu sorunlar üzerine araştırmalar yapıp çözümler aramaya başlamıştır. Bu çalışmalara “Vatan ve Hürriyet”  adlı bir dernek kurarak başlamıştır. 13 Ekim 1907’de Manastır’daki 3’üncü Ordu Karargahına atanmıştır. Karargahtaki görevini yerine getirirken beraberinde Şark Demiryolu Müfettişliği görevini de sürdürmüştür. 13 Ocak 1909’da Mustafa Kemal, 3’üncü Ordu Selanik 2’nci Redif Tümeni Kurmay Başkanlığına getirilmiştir. 31 Mart Vakası üzerine 15/16 Nisan 1909 tarihinde Hareket Ordusuyla Selanik’ten İstanbul’a gelmiştir. 31 Mart Vakasını başarıyla bastırdıktan sonra Mayıs ayında tekrar Selanik’e dönmüştür.
1911’de çıkan Trablusgarp Savaşı’nda başta kendisi olmak üzere az sayıdaki idealist subaylarla birlikte gazeteci kılığında gizlice Trablus’a girerek İtalyanlara karşı mücadeleyi başlatmıştır. Bu görevinde binbaşına yükselmiştir. Mustafa Kemal komutasındaki yerel kuvvetler ile Tomruk’taki İtalyanlara büyük taarruzlar düzenlemiş ve İtalyan ordusuna büyük hasarlar vermeyi başarmıştır.
Balkan Savaşı nedeniyle İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Atatürk  Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görevli birliklerden biri olan Kova-i Mürettebe Komutanlığına atanmıştır ve burada Çanakkale Boğazı’nı detaylı inceleme fırsatı bulmuştur.  Balkan Savaşları’nın sonunda Mustafa Kemal Sofya’ya ateşe olarak atanmıştır. Sofya’da ataşelik görevi sırasında yarbay rütbesine yükselmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun  I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla Mustafa Kemal Sofya’daki görevine son verilip 19’uncu Tümen Komutanlığına ataması yapılmıştır. 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk bu görevi sırasında Çanakkale’de çok üstün başarılar elde etmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün başarıları sonucu kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası da Mustafa Kemal Türkiye’yi laik, çağdaş, inklapçı, devletçi, halkçı, milliyetçi ve en önemlisi cumhuriyetçi bir ülke haline getirmek için büyük çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 1937 yılında karaciğerinden rahatsızlandı. 1938’ de bu rahatsızlığı iyice baş gösterdi. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09:05’de Dolmabahçe Sarayından o acı haber tüm dünyaya duyuruldu. Hayatı boyuncu çok büyük işlere imza atmış olan Mustafa Kemal Atatürk elli yedi (57) yaşında hayata gözlerini yummuştur.

http://www.ata.tsk.tr

(Visited 455 times, 1 visits today)