Atatürk ve Müzik

Atatürk sadece şiir veya edebiyata ilgi duymuyordu. Müziğe karşıda bir ilgisi vardı. Şarkı veya türkü dinlemekten çok zevk alan bir kişiliğe sahipti .Hatta zaman zaman okunan şarkılara eşlik ederdi .Klasik müzik konserlerine ve operalara giderdi. Sanatın tanımını şu sözlerle açıklamıştı: “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”  “Hayatta müzik gerekli değildir, çünkü hayat müziktir.” sözü ile de bu kendi bakış açısını dile getirmiştir.IMG_0929

Atatürk ülkemizde müzik ve sanatı geliştirmek için büyük bir çaba göstermişti ve elindeki bütün olanakları kullanmıştı. Müziğin insanlık dili olduğunu düşünmüştü. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan modernleşme ile birlikte müzik de yaygınlaşmış hale gelir. Atatürk her fırsatta sanat ile ilgilenilmesi gerektiğini söylerdi. Sanata değer verdiği gibi sanatçılara da bir o kadar değer verirdi. Sevdiği gibi müzik ilkeleri doğrultusunda birçok çalışma yapmıştır. Üniversitelere bağlı fakültelerde müzik bölümleri açılmış, ülkemizde uluslar arası müzik festivali düzenlenmiştir. Müzik Atatürk için çok ayrı bir boyuttu. Müzik olmazsa olmaz diye bir düşünce içerisindeydi. “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz ,Bakan olabilirsiniz hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ancak sanatkar olamazsınız” sözü ile de sanatkar olmanın kolay ve her isteyenin olamayacağı  bir şey olduğunu iletmek istemiştir. Daha bir çok söz ile sanata ve müziğe karşı olan ilgisini açıklamıştır. “Sanatkar el öpmez, sanatkar el öptürür.” sözü ile ise sanatkar bir insanın ne kadar değerli olduğunu açıklamak istemiştir.

Geçmişten günümüze kadar ise müzik ve müzik türleri çok değişmişti. Konserler, festivaller artık eskisi gibi değildi daha süslü ve daha modern hallerdeydi. Günümüzde insanlarımızın müziğe olan ilgisi  eskilerden daha fazla olmuştur hatta herkes sadece bir şarkı türünde takılı kalmamıştır. Herkes kendi zevkine göre bir müzik türü dinlemeye başlamıştır. Daha öncede dediğim gibi ülkemizde müzik her geçen gün kendini geliştirmektedir.Hatta televizyonlarımızda bile müzik dinlemek için kanallarımız var ve bir tek televizyon değil elimizdeki telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik aletlerden müzik dinleme imkanına sahibiz ama eskide böyle imkanlar olmadığı için insanlarımız müzik dinlemek için sadece radyo kullanıyorlardı tabi ki ilerleyen zamanlarda teknoloji gelişti ve herkes istediği şekilde müzik dinleme imkanlarına sahip duruma geldi.

(Visited 616 times, 1 visits today)