Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar teknolojisi, günümüzde inanılmaz hızda değişime uğramıştır. Bu değişim, insanları yeni arayışlara yönlendirmiştir. İnsanların istihdam şekilleri değişmiş ve gelişmiştir. Birçok çalışanın birlikte, günlerce çalışarak yaptığı bir işi, bilgisayar teknolojisi sayesinde birkaç saatte yapılmaktadır.

Bilgisayar sayesinde işlerimiz kolaylaşmış, yazı-çizi işleri; bilgileri depolama, saklama ve sınıflandırma faaliyetleri daha da kolaylaşmıştır. Bilgilerin güncelleştirilmesi, ilgili birimlere ulaştırılması hızlanmıştır. İnsanlar, teknolojik gelişmelere ulaşmak için bir yarış içine girmiştir. Bu yarış, insanlar arasında çatışmalara yol açmış, sorunlar büyüyerek içinden çıkılmaz durumlar ortaya çıkarmıştır.

Bilgisayar teknolojisi sayesinde çok değişik oyunlar ortaya çıkarılmıştır. Bu oyunlar, çocukların hoşça vakit geçirmelerine neden olmuştur. Çocuklar zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamışlar. Derslerine ayıracakları zamanlarını, oyuna ayırarak, oyun bağımlısı olmuşlardır. Adeta zamanlarını ellerinden çalmıştır.

Yaşamımızın bütün alanlarında bilgisayardan yararlanıyoruz. İnsanlık için inanılmaz yararlar sağlamakta, olanaklar yaratmaktadır. Bilgisayar teknolojisi sayesinde işlerimiz kolaylaşmış ve süreci hızlanmıştır.

Bilgisayarın belleği, sayılar içeren bir hücreler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu bellek sayesinde milyonlarca bilgiyi saklayabiliyoruz. İstenilen zamanda bu belge ve dosyalara ulaşmak mümkün. İnsanlık yararına kullanıldığı takdirde, son derece başarılı ve önemli bir icat olduğu düşünülebilir.

Kaynaklar:

1.https://tr.wikipedia.org.

2. Resim, Google görsellerden alınmıştır.

(Visited 320 times, 1 visits today)