Büyük Muharebe

Tarihin akışını değiştiren olaylardan birisi şüphesiz ki Almanya’nın Stalingrad Muharebesinde yenilmesidir. Yüksek eğitimli Wehrmacht Kuvvetleri bu savaşta Georgy Zhukov tarafından yönetilen Sovyet Ordularına yenilmiştir. Bunun değişmesi pek mizahi üslupla tekrar yazılamaz çünkü büyük ihtimalle bunu işgal sonucunda Sovyetler Birliği yıkılır ve sıra Britanya’nın Sömürge-Dominyon yollarında tarafsız bir engel olarak çıkan İran ve Türkiye kalırdı. Bunu mizaha uydurmak istersek sanırım bu savaşın kaybedilmesinin sebebi Stalin’in Tank komutanları yerine Süvari komutanları ataması olabilirdi. Çünkü bu komutanlar Alman Tanklarına karşı Süvari taktiklerinin uygulanmasını istemişlerdir ve tankları para israfı olarak görmüşlerdir. Bu komutanlar Stalingrad Cephesine atansalardı büyük ihtimalle savaş kolay bir Alman zaferiyle sonuçlanırdı. Bunun sonucunda bu komutanlar yine idam edilir ve yine tank kullanılmaya başlanırdı. Yenilikleri engellemek mümkün değildir. Özellikle ağır yenilgiler ülkeleri kendilerini yenileme sürecine götürürler. Kazanan taraf ise kendini yenileyemez ve böylece denge sağlanır. Tabii bu sırada Türkmenistan-Kazakistan Platosuna inileceği için Rusya’nın Orta Asya topraklarında da pek söz sahibi olacağı söylenemez. Türkmenistan SS Taburu Orta Asya Türklerinin Rusya’ya olan nefreti için bir kanıt niteliğindedir. Stalingrad’ın ardından Sovyetler Engels ve Moskova arasında bir cephe açar ve Ural Endüstrisinin yardımıyla tekrar karşı atağa geçerdi. Ama yine de bu cephe eğer Manstein ve Walter Model’in komutası altına girseydi Sovyetler sadece Vladivostok’ta bir güç olarak kalırdı.

(Visited 62 times, 1 visits today)