Cinsiyet Üzerine

Tarih boyunca filozoflar toplumu daima sorgulamış ve toplum üzerine fikirler ortaya koymuştur ve bu fikirler birleşerek ideoloji ortaya çıkarmıştır. İnsanlık boyunca etkili olan bütün ideolojiler karşıtlık kavramı üzerine kuruludur ve her ideoloji bu karşıtlardan birinin üstünlüğü için mücadele eder. Örneklendirmek gerekirse ideolojiler, insanları mümin-kafir, ari ırk-adi ırk, proletarya-burjuva olarak sınıflandırarak ayırmış (aslında tarih boyu birçok sınıf ayrımı türü ile karşılaşabiliriz fakat ben günümüzde de etkisini gösteren ve tarihte derin izler bırakan en bilinen örnekleri vermek istedim) ve bu ikililerden ilklerinin hakkını savunmuştur. Bütün bu ideolojilerin temel amacı karşıt sınıfı yok ederek kendi ütopyasını kurmaktır.

Son yüzyılda artan kapitalist toplumdan da güç alarak etkisini gösteren feminizm ise ortaya çıkmasından itibaren giderek güç kazanmıştır ve günümüzde en çok etkisini gösteren ideolojilerden biridir ve özellikle çürüyen kapitalizme suni bir destek kazandırmak için özellikle batılı toplumlarda etkisini göstermiştir. Feminizm de diğer her ideoloji gibi karşıtlıklar üzerine kuruludur ve erkeğe karşı kadını savunarak toplumu kadın-erkek diye ayıran bir harekettir. Temel prensipleri “Balığın bisiklete ihtiyacı ne kadarsa kadının erkeğe ihtiyacı o kadardır.” anlayışıdır.

Başta değindiğim gibi ideolojilerin temel amacı karşıt sınıfı yok etmektir, feminizm ve sözde cinsiyet eşitlikçilerin ilk çelişkisi bu noktada başlamaktadır. Eğer erkekler dünya üzerinden silinirse kurulacak sözde ütopyanın ömrü de en fazla 70-80 yıldır veya aralarından birkaçının çok uzun yaşayacağını var sayarsak 100 yıldır zira kadınla erkek birbirlerine muhtaç varlıklardır ve biri olmadan diğeri neslini sürdüremez. Yalnızca neslin devamı konusunda değil toplumsal düzen konusunda da kadınla erkek birbirlerine bağlı varlıklardır.

Her toplumun en temel yapı taşı ailedir ve ailenin en temel bireyleri de anne, baba ve çocuktur, bir kadının erkeğe ihtiyacı olmadığı fikrinin topluma sirayet etmesi ailenin ve dolayısıyla da bütün toplumun sonunu getirir. Ayrıca bütün hayvanlar (özellikle de memeliler) eşli olarak evrimleşmişlerdir ve bu özellikleri onları diğer canlılardan ayırarak daha güçlü kılmıştır. Bilimin bu denli geliştiği bir dünyada kadın-erkeğin bağımsız iki varlık olduğunu savunmak bilimi reddetmektir.

Ayrıca bu fikri savunan çoğu kişi kadınların hak olarak üstün sorumluluk olarak hafif olması gerektiğini savunmaktadır. Bu feministler kadının iş dünyasında pozitif ayrımcılık ile üstün tutulmasını savunurlar fakat olası bir boşanma davasında da kadınların ekonomik olarak zor durumda olduklarını savunarak yüklü nafakalar istemekten geri durmazlar. Bu kişiler kadınların her işi yapabileceğini savunurlar fakat iş vatana hizmete yani askerliğe gelince kadınların asker olmasının uygun olmayacağını düşünürler.

Bir sonuca varmak gerekirse kadının erkekten bağımsızlığını ve üstünlüğünü savunan bu kişiler kendileriyle çelişirler kendilerini ifade ederken dahi kendi kendilerini çürüterek karşılarındaki kişinin konuşmasına gerek bile bırakmazlar. Kendi içinde tutarsız olan kadının erkeğe ihtiyacı olmadığı anlayışı mantıksızdır ve bilimi reddeder, aileyi yıkmaya çalışır, kültüre zarar verir, bütün değerleri alt üst eder ve yaralar, tek işe yaradığı konu sözde kalan bir eşitlik ile kapitalist düzenleri meşrulaştırarak çöküşlerini geciktirmektir. “Balığın bisiklete ihtiyacı ne kadarsa kadının erkeğe ihtiyacı o kadardır.” anlayışı da onu savunan feminizm de çürük temellidir ve feminizmi yok etmek için feminizmi halka anlatarak halkı bu illetten korumak yeterlidir.

Her türlü cinsiyet eşitsizliğine tek çözüm kadın ve erkeğin birlik ve dayanışma duyguları ile mücadele edecekleri hem hak hem sorumluluk olarak eşit olacakları ve birbirlerini düşman olarak değil yoldaş olarak görecekleri ve birbirlerine güvenecekleri toplumdur. Bu toplumda mücadele edilmesi gereken sınıf kadınlar veya erkekler değil onları ayırmaya çalışarak ikisini de farklı türler olarak tanıtan kadın üstünlüğünü savunan feministler ve erkek üstünlüğünü savunan yobazlardır. Feministlerin ve yobazların fikren desteklenmemeleri onları destekleyen vahşi kapitalizme de zarar verecektir.

(Visited 112 times, 1 visits today)