Çocuk ve Çocuk İşçiliği

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Çocuk Hakları sözleşmesi gereğince, 18 yaşına kadar her birey çocuktur tanımı getirilmiştir.

  Türk Hukuk Sisteminde de çocuklara ilişkin birçok düzenlemeler yapılmıştır. Medeni Kanunumuza göre ise bir çocuğun ergin olabilmesi için birkaç istisnayı durum dışında (evlenme, ergin kılınma) 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Bu duruma göre 18 yaşını tamamlamamış her birey Türk Medeni Kanununa göre çocuk sayılmaktadır. Ayrıca Anayasamızda çocuklar için birçok kanun vardır. Bunlardan biri ise Anayasanın 50. maddesine göre; kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Bu madde daha çok çocuk işçi çalıştıranlar için çıkarılmış bir maddedir.

  Peki çocuk işçiler neden bu kadar fazla ve bu kadar yaygın.

İnsanlığın gelişim sürecinde çocukluk önemli yer tutmaktadır. Çocuklukta alınan eğitim yetişkinlikte yaşam kalitesi üzerinde büyük katkısı bulunmaktadır. Toplumların gelişmesinde, çocuk tam olarak bilinmeyerek farklı anlamlarda algılanmış ve çocuğun anlamı toplumlara göre değişmiştir. Kırsal topluma göre çocuk; hazır işgücü, yaşlılıkta ebeveynlere bakacak bir güvencedir. Türkiye’de, çocuk büyütme maliyetinin çok düşük olduğu kırsal kesimlerde, her doğan çocuk ucuz işgücü olarak tanımlanmaktadır. Kırsal kesimde çocuk ucuz işgücü olarak şehirlerin resmi olmayan işgücü piyasalarında yerlerini almaktadırlar. Ama hepimizin birlik olup bunun önüne geçmemiz gerek, bunun için yapılabilecek bazı şeyler kanunlarla belirlenmiştir. Bazıları şunlardır:

*Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ile birlikte eğitim ve iş mevzuatının birlikte tekrar ele alınıp değerlendirilmesi.

*Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile İş Kanunu arasında çocukların çalıştırılma yaşına ilişkin uyumlaştırma çalışması yapılması.

*Çocuk çalıştırılmamasına yönelik mevzuat düzenlemelerine uymayan işverenlerin ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından teftiş programına alınması .

* Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumlarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili denetleme önceliklerinin iletilmesi.

 Bunların sonucunda her şey düzenli ve iyi bir şekilde giderse çocuk işçi oranında azalma ve refah seviyesinde artış göreceğimiz kesindir. Ama bunların yapılması için öncelikle çevremizi bilinçlendirmeyi ve bu konuyu daha büyük çaplı yayarak bilmeyenlere ulaştırmalıyız. Her çocuk gelecektir hiç birinin kuytu köşe sanayilerde çalıştırılmaya ve eziyet görmeye hakkı yoktur aksine okuyup bu ülkeye yararlı insanlar olup bizleri yukarı taşımaları gerekmektedir.

(Visited 8 times, 1 visits today)